Author Archive

Categorii: Anunt de interes public  Comments off

Anunt incepere proiect

Proiect: ,,Servicii integrate pentru consolidarea deprinderilor de viata independenta si integrarea socio-profesionala a copiilor si tinerilor din Caras-Severin”– Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cod SMIS 135007

 

Beneficiar:  DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ SEVERIN

Data incepere proiect: 11.10.2020

Perioada de implementare: 32 de luni, octombrie 2020 – iunie 203

Valoarea totală eligibilă a proiectului:  4.748.585,80 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 5.970.474,07  lei

 


Obiectivul general al proiectului: 

Integrarea socio-profesionala a copiilor si tinerilor instituționalizați dar si a tinerilor care au părăsit sistemul de protecție in ultimi patru ani prin masuri de sprijin financiare, ocupaționale si servicii comunitare integrate. Prin obiectivul si activitățile sale, proiectul, va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9iv din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, respectiv se vor reduce numărul de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității si vor crește numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă. Astfel ca, furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea asigurării tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate (servicii de tip rezidențial) către servicii la nivelul comunității vor fi realizate prin activitățile 3, 4 si 5 urmărindu-se creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile si de înalta calitate inclusiv asistenta medicala si servicii sociale si de interes general, inclusiv pentru tinerii care părăsesc sau urmează sa părăsească sistemul de protecție specială. Prin activitățile proiectului in special prin masurile de sprijin financiare si de ocupare, proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung si anume acela de a contribui la integrarea socio-profesionala a tinerilor care sunt in afara sistemului de protecție speciala. Totodată, prin proiect fata de situația prezenta, se desprind următoarele beneficii: -creșterea şi optimizarea condițiilor de viață pentru locuitorii apartamentelor; -formarea de abilități personale care vor fi folosite în depășirea unor crize ulterioare; -identificarea nevoilor sociale si stabilirea priorităților de intervenție prin serviciile promovate prin proiect; -antrenarea beneficiarilor in diverse activități sociale pentru prevenirea marginalizării sociale a acestora; -asistarea, protejarea si îndrumarea tinerilor care nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, sa-si dezvolte si îmbunătățească propriile capacități si competente sociale.
Categorii: PRIMA CAMERA, PROIECTE  Comments off

Anunt Incepere proiect

Proiect: ,,Sprijin pentru servicii sociale alternative la serviciile rezidențiale clasice” – Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cod SMIS 129363

 

Beneficiar:  DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ SEVERIN

Data incepere proiect: 08.07.2020

Perioada de implementare: 26 de luni, iulie  2020 – august 2022

Valoarea totală eligibilă a proiectului:  5.970.474,07  lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 5.970.474,07  lei

 

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului consta in crearea premiselor pentru integrarea socio-profesionala a copiilor si tinerilor aflati in dificultate din judetul Caras Severin, prin acordarea de servicii in comunitate ca alternative la serviciile sociale rezidentiale clasice, furnizarea unui pachet personalizat de servicii sociale, educationale si de ocupare, precum si sprijin pentru familii in vederea prevenirii institutionalizarii.

Categorii: DGASPC, Programe si strategii  Comments off
Categorii: Anunt de interes public  Comments off

Distanța Socială la Ghișeul DGASPC

Va rugam păstrați distanta de 1,5 m față de persoana din fața dvs conform imaginilor din documentul prezentat mai jos

1 Distanta minima 1,5 m

 

Categorii: Info de interes public  Comments off

INTREBARI SI RASPUNSURI

Intrebarile dvs cu privire la tipurile de proceduri sau servicii care au fost schimbate , flexibilizate sau suspendate, pot fi adresate la nr de telefon 0255-224302, 0255-217038 sau pe adresa de email dgaspccs@rdslink.ro

 Lista Intrebari si Raspunsuri

Categorii: Anunt de interes public  Comments off
Categorii: Uncategorized  Comments off
Categorii: Anunt de interes public  Comments off
Categorii: Anunt de interes public  Comments off