Costul mediu lunar

  >    >  Costul mediu lunar

  • Hotărâre privind stabilirea costului lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu dizabilități și persoanele vârstnice instituționalizate în cadrul entităților de profil din cadrul/din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin pentru anul 2021
  • Hotararea nr. 85 din 31.03.2021

  • Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 45/19.02.2020 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu dizabilități și persoanele vârstnice instituționalizate în cadrul entităților de profil din cadrul/din subordinea DGASPC CS pentru anul 2020
  • Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 144 din 15.07.2020

 

 

 

  • Hotarare privind costul mediu lunar de intretinere pentru persoanele adulte cu dizabilitati si persoanele varstnice institutionalizate in cadrul entitatilor de profil din cadrul/din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras-Severin pentru anul 2019
  • Hotararea Consiliului Judetean Caras-Severin nr. 30 din 28.02.2019