PROIECTE

Id 127 169 ,,TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

         Proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” cod MySMIS 127169, este derulat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), în parteneriat cu cele 47 de Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din ţară.  Acordul de Parteneriat a fost semnat de catre liderul de proiect (ANPDCA) împreuna cu  cu cei  47 de parteneri având ca obiect stabilirea drepturilor şi obligaţiilor parţilor, contribuţia financiară a fiecărei părţi la bugetul proiectului,precum şi a responsabilitaţilor ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului Team – UP: Progres in calitatea îngrijirii alternative a copiilor, care este depus in Programului Operţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea socialăşi combaterea sărăciei, Prioritatea de investişie 9.iv: Creşterea accesului la serviciile accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusive asistenţă medical şi servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operaţiune compozită OS. 4.5, 4.14 – Reducerea numarului de copii  şi tineri plasaţi în Instituţii prin extinderea şi profesionalizarea reţelei de asistenţă maternală.

Contractul de finanţare a fost semnat la data de 08.11.2018 între Ministerul Fondurilor Europene  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Capital Uman si  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie în calitate de lider de proiect în parteneriat cu cele 47 de DGASPC-uri din ţară, în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali”.

Prin intermediul proiectului, până la sfârşitul anului 2023, actuala reţea de asistenţă maternală va fi extinsă cu aproximativ 4000 de persoane şi 15.000 de asistenţi maternali din sistem vor beneficia de formare profesională continuă.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraș-Severin este Partener nr.38 in proiect, iar prin intermediul proiectului, instituţia noastră va dezvolta reţeaua de asistenţi maternali profesionişti de la nivelul judeţului Caraş-Severin. Prin acest proiect se estimează a se rambursa sumele financiare cheltuite cu plata salariilor asistenţilor maternali profesionişti pentru perioada 2014-2018, precum şi decontarea, prin proiect, a salariilor asistenţilor maternali profesionişti pe care DGASPC Caraș-Severin estimează să-i angajeze, în număr de 20 persoane pe an, în perioada 2019-2023, în total 100 de asistenţi maternali profesionişti”,
Durata contractului este de 5 ani, valoarea acestuia pentru DGASPC Caras – Severin este de 78.287.898,85 lei, iar contribuţia Consiliului Judeţean este de 2% în valoare de 1.565.765,85 lei