Archive for the Category » TEAM-UP «

Categorii: Achizitii Publice, ANUNTURI, DGASPC, PRIMA CAMERA, PROIECTE  Comments off

Anunt incepere proiect

Proiect: ,,Servicii integrate pentru consolidarea deprinderilor de viata independenta si integrarea socio-profesionala a copiilor si tinerilor din Caras-Severin”– Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cod SMIS 135007

 

Beneficiar:  DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ SEVERIN

Data incepere proiect: 11.10.2020

Perioada de implementare: 32 de luni, octombrie 2020 – iunie 203

Valoarea totală eligibilă a proiectului:  4.748.585,80 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 5.970.474,07  lei

 


Obiectivul general al proiectului: 

Integrarea socio-profesionala a copiilor si tinerilor instituționalizați dar si a tinerilor care au părăsit sistemul de protecție in ultimi patru ani prin masuri de sprijin financiare, ocupaționale si servicii comunitare integrate. Prin obiectivul si activitățile sale, proiectul, va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9iv din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, respectiv se vor reduce numărul de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității si vor crește numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă. Astfel ca, furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea asigurării tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate (servicii de tip rezidențial) către servicii la nivelul comunității vor fi realizate prin activitățile 3, 4 si 5 urmărindu-se creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile si de înalta calitate inclusiv asistenta medicala si servicii sociale si de interes general, inclusiv pentru tinerii care părăsesc sau urmează sa părăsească sistemul de protecție specială. Prin activitățile proiectului in special prin masurile de sprijin financiare si de ocupare, proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung si anume acela de a contribui la integrarea socio-profesionala a tinerilor care sunt in afara sistemului de protecție speciala. Totodată, prin proiect fata de situația prezenta, se desprind următoarele beneficii: -creșterea şi optimizarea condițiilor de viață pentru locuitorii apartamentelor; -formarea de abilități personale care vor fi folosite în depășirea unor crize ulterioare; -identificarea nevoilor sociale si stabilirea priorităților de intervenție prin serviciile promovate prin proiect; -antrenarea beneficiarilor in diverse activități sociale pentru prevenirea marginalizării sociale a acestora; -asistarea, protejarea si îndrumarea tinerilor care nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, sa-si dezvolte si îmbunătățească propriile capacități si competente sociale.
Categorii: PRIMA CAMERA, PROIECTE  Comments off

Intalnire cu asistentii maternali nou angajati

data de 17.12.2019 ora 12:00 va avea loc intâlnirea Expertului de Implementare Local Marioara Daniela Miloş  cu asistenții maternali nou angajaţi pentru informarea acestora cu privire la activitatea desfaşurata in cadrul proiectului „Team-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copilului”

Categorii: PROIECTE, TEAM-UP  Comments off

Intalnire cu asistentii maternali nou angajati

In data de 29.10.2019 ora 13:00 va avea loc intâlnirea reprezentantilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cu asistenții maternali nou angajati pentru informarea acestora cu privire la activitatea desfasurata in cadrul proiectului „Team-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copilului”

Categorii: PROIECTE, TEAM-UP  Comments off

Intâlnire cu asistenţii maternali

In data de 05.07.2019 ora 10:00 va avea loc intâlnirea reprezentantilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cu asistenții maternali pentru informarea acestora cu privire la necesitatea participării la sesiunile de perfecționare profesională organizate în cadrul proiectul Team UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cod SMIS 127169, în perioada de implementare a proiectului.

Categorii: PROIECTE, TEAM-UP  Comments off

Intâlnire cu asistenţii maternali

 

In data de 25.06.2019 ora 11:00 va avea loc intâlnirea reprezentantilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cu asistenții maternali  pentru informarea acestora cu privire la necesitatea participării la sesiunile de perfecționare profesională organizate în cadrul proiectul Team UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cod SMIS 127169, în perioada de implementare a proiectului.

Categorii: PROIECTE, TEAM-UP  Comments off

Intâlnire cu asistenţii maternali

In data de 30.05.2019 ora 13:00 va avea loc intâlnirea reprezentantilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cu asistenții maternali din zona Oraviţa pentru informarea acestora cu privire la necesitatea participării la sesiunile de perfecționare profesională organizate în cadrul proiectul Team UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cod SMIS 127169, în perioada de implementare a proiectului.

Categorii: PROIECTE, TEAM-UP  Comments off

Intâlnire cu Asistenţii Maternali

In data de 24.05.2019 ora 10:00  va avea loc intâlnirea reprezentantilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cu asistenții maternali din zona Oraviţa pentru informarea acestora cu privire la necesitatea participării la sesiunile de perfecționare profesională organizate în cadrul proiectul Team UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cod SMIS 127169, în perioada de implementare a proiectului.

Categorii: PROIECTE, TEAM-UP  Comments off

Intalnire cu asistenţii maternali

In data de 25.04.2019 ora 11:00  va avea loc intâlnirea reprezentantilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cu asistenții maternali din zona Caransebeş pentru informarea acestora cu privire la necesitatea participării la sesiunile de perfecționare profesională organizate în cadrul proiectul Team UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cod SMIS 127169, în perioada de implementare a proiectului.

Categorii: PROIECTE, TEAM-UP  Comments off

ANUNŢ ANGAJARE ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI

Prin intermediul proiectului ,, TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”   D.G.A.S.P.C.  Caraş – Severin vizează ca, până la sfârsitul anului 2023, să realizeze profesionalizarea si extinderea actualei reţele de asistenţi maternali profesionişti cu un număr de 100 persoane si formarea profesională continuă a acestora. In acest sens, la nivelul D.G.A.S.P.C. Caraş-Severin se derulează campania de recrutare si identificare a persoanelor care sunt interesate de profesia de asistent maternal profesionist, iar incepand cu data de 18.03.2019 cursurile de formare profesională au fost demarate cu prima serie de persoane înscrise la curs.

Astfel, in vederea evaluarii capacităţii de a deveni asistent maternal profesionist, persoanele interesate pot depune cereri la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caraş-Severin, din Reşiţa, Al. Trei Ape nr. 4, sau prin fax: 0255.217048, e-mail dgaspccs@rdslink.ro

Categorii: PROIECTE, TEAM-UP  Comments off