Strategii

  >  Info de interes public   >  Strategii

STRATEGIA JUDEŢEANĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI PROMOVĂRII
DREPTURILOR COPILULUI ( 2009 - 2013 )

 CAPITOLU I
Obiectivul general al strategiei

Mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat eficient în vederea protecţiei şi respectării drepturilor copilului, precum şi a îmbunătăţirii condiţiei copilului şi valorizării sale în societatea românească
Asigurarea şi respectarea drepturilor copiilor şi plasarea acestora într-o zonă de interes special constituie o prioritate naţională. Strategia judeţeană în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului se desfăşoară pe perioada 2009 – 2013, datorită necesităţii cuprinderii întregii problematici a drepturilor copilului în toate sferele care vizează copilul în societatea românească.