mai 2004

  >    >  mai

RAPORT DE ACTIVITATE

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,

al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap  pentru Adulţi Caraş-Severin

şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,

pe perioada 01.01.2011 – 31.12.2011

I. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi respectiv cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Având în vedere că problematica supusă dezbaterilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a însumat două domenii – unul social şi unul medical – în anul 2011 au avut loc un număr de 68 de şedinţe, din care 24 de şedinţe au fost ordinare, iar 44 de şedinţe au fost extraordinare. Şedinţele s-au desfăşurat în mai multe locaţii, şi anume:

 

RAPORT DE ACTIVITATE

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,

al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap  pentru Adulţi Caraş-Severin

şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,

pe perioada 01.01.2010 – 31.12.2010

I. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi respectiv cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Având în vedere că problematica supusă dezbaterilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a însumat două domenii – unul social şi unul medical – în anul 2010 au avut loc un număr de 57 de şedinţe, din care 24 de şedinţe au fost ordinare, iar 33 de şedinţe au fost extraordinare. Şedinţele s-au desfăşurat în mai multe locaţii, şi anume:

RAPORT DE ACTIVITATE 
al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,
al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap  pentru Adulţi Caraş-Severin şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,
pe perioada 01.01.2009 – 31.12.2009   

      I. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi respectiv cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

STRATEGIA JUDEŢEANĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI PROMOVĂRII
DREPTURILOR COPILULUI ( 2009 - 2013 )

 CAPITOLU I
Obiectivul general al strategiei

Mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat eficient în vederea protecţiei şi respectării drepturilor copilului, precum şi a îmbunătăţirii condiţiei copilului şi valorizării sale în societatea românească
Asigurarea şi respectarea drepturilor copiilor şi plasarea acestora într-o zonă de interes special constituie o prioritate naţională. Strategia judeţeană în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului se desfăşoară pe perioada 2009 – 2013, datorită necesităţii cuprinderii întregii problematici a drepturilor copilului în toate sferele care vizează copilul în societatea românească.

RAPORT DE ACTIVITATE

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,

pe perioada 01.01.2008 – 31.12.2008 

  1. Consideraţii generale

Create ca structuri de specialitate, la nivel judeţean, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin au desfăşurat, pe parcursul anului 2008, o susţinută activitate de profil, în scopul atingerii obiectivelor stabilite pentru implementarea procesului de reformă a sistemului local de asistenţă socială şi protecţie a copilului.

RAPORT DE ACTIVITATE 
al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,
pe perioada 01.01.2007 – 31.12.2007

1.  Consideraţii generale

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin,  au desfăşurat, pe parcursul anului 2007, o susţinută activitate de profil, în scopul atingerii obiectivelor stabilite pentru implementarea procesului de reformă a sistemului local de asistenţă socială şi protecţie a copilului.

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Caraş-Severin,

pe perioada 01.01.2006 – 31.12.2006 

  1.   Consideraţii generale

          Create ca structuri de specialitate, la nivel judeţean, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin au desfăşurat, pe parcursul anului 2006, o susţinută activitate de profil, în scopul atingerii obiectivelor stabilite pentru implementarea procesului de reformă a sistemului local de asistenţă socială şi protecţie a copilului.

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Capitolul  I.    Dispoziţii generale

Art. 1.   (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, denumită în continuare Direcţie Generală, este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

(2) Direcţia Generală asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială, precum şi realizarea măsurilor de specialitate în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Art. 2. (1) Direcţia Generală dispune de cont propriu in bancă şi are sigiliu (ştampilă) propriu, de formă rotundă, cu următorul conţinut: “România/Judeţul Caraş-Severin/Consiliul Judeţean/Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului”.