Author Archive

Declaratii Avere si Interese 2019

TABEL NOMINAL CU FUNCŢIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL DE CONDUCERE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECTIA COPILULUI CARAŞ-SEVERIN – care au depus declaraţiile de avere şi interese – pentru anul 2019 Mai mult »

Categorii: Declaratii de avere, interes  Comments off

Declaratii Avere si Interese 2018

TABEL NOMINAL CU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECTIA COPILULUI CARAŞ-SEVERIN – care au depus declaraţiile de avere şi interese – pentru anul 2018

Mai mult »

Categorii: Declaratii de avere, interes  Comments off

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: „CENTRUL REZIDENŢIAL DE ASISTENŢĂ ŞI REINTEGRARE SOCIALĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST CARANSEBEŞ”

                                                                                                  

Anexa nr. 12 la hotărârea nr. 123/22.06.2017    

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: „CENTRUL REZIDENŢIAL DE ASISTENŢĂ ŞI REINTEGRARE SOCIALĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST CARANSEBEŞ Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: ”CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA” CARANSEBEȘ”

 Anexa nr. 11

la hotărârea nr. 123/22.06.2017      

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: ”CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA” CARANSEBEȘ

 

ARTICOLUL 1

DEFINIŢIE

(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș”, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, precum şi condiţiile de încetare a serviciilor acordate.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii căminului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: ”CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE REŞIŢA”

Anexa nr. 9

                           la hotărârea nr. 123/22.06.2017                                 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL

CU CAZARE: ”CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE REŞIŢA”

 

ARTICOLUL 1

DEFINIŢIE

(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social ”Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa”, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, precum şi condiţiile de încetare a serviciilor acordate.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii căminului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

Declaraţiile de avere şi interese pentru anul 2016

TABEL NOMINAL CU FUNCŢIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL DE CONDUCERE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECTIA COPILULUI CARAŞ-SEVERIN – care au depus declaraţiile de avere şi interese – pentru anul 2016
Mai mult »

Categorii: Declaratii de avere, interes  Comments off

MISIUNEA CENTRULUI DE PLASAMENT ,,CASA NOASTRĂ” ZĂGUJENI

Nr. 252 / 08.07.2014   

                                                                                                     

MISIUNEA

CENTRULUI DE PLASAMENT ,,CASA NOASTRĂ” ZĂGUJENI

 

Centrul de Plasament ,,Casa Noastră” Zăgujeni este instituţie publică de asistenţă socială la nivel judeţean, fără personalitate juridică, funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, având sediul în  localitatea Zăgujeni, str. Principală, nr. 17, tel./fax: 0255/510027. Mai mult »

Categorii: Programe si strategii  Comments off
Categorii: Programe si strategii  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,

Nr. 4589/08.02.2017

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,

al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin

şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,

pe perioada 01.01.2016 – 31.12.2016       

  1. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv celor ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI „ELENA ARDELEAN” ORAVIÞA PE ANUL 2016

Nr. 1177/18.04.2017

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL

CENTRULUI  „ELENA ARDELEAN” ORAVIÞA

PE ANUL 2016

În anul 2016 Centrul Elena Ardelean Oravița a avut ca obiectiv asigurarea condiþiilor unei vieþi individuale ºi sociale normale pentru persoanele adulte cu dizabilitãþi, asigurându-le acestora un climat familial pentru satisfacerea nevoilor personale, prin derularea unui program individual de recuperare ºi integrare/reintegrare a acestora în societate. Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off