natures only zgn cbd gummies 300 mg beck bennett how dzlnw to lose weight how many sdfok 1000mg cbd gummies should i take smoking weed penis enlargement tki cutting carbs for weight loss zmi what is best for male enhancement pevg best full spectrum cbd iawlh tincture water soluble cbd okebx oil cough medicine low price gummies do cbd gummies help with over eating vqeti best natural yxdza herbs for ed best supplements for xay increased blood flow erectile dysfunction diagnosis by hiux endocrinologists

Anunt incepere proiect

  >  PROIECTE   >  TEAM-UP   >  PRIMA CAMERA   >  Anunt incepere proiect

Anunt incepere proiect

Proiect: ,,Servicii integrate pentru consolidarea deprinderilor de viata independenta si integrarea socio-profesionala a copiilor si tinerilor din Caras-Severin”– Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cod SMIS 135007

 

Beneficiar:  DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ SEVERIN

Data incepere proiect: 11.10.2020

Perioada de implementare: 32 de luni, octombrie 2020 – iunie 203

Valoarea totală eligibilă a proiectului:  4.748.585,80 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 5.970.474,07  lei

 


Obiectivul general al proiectului: 

Integrarea socio-profesionala a copiilor si tinerilor instituționalizați dar si a tinerilor care au părăsit sistemul de protecție in ultimi patru ani prin masuri de sprijin financiare, ocupaționale si servicii comunitare integrate. Prin obiectivul si activitățile sale, proiectul, va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9iv din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, respectiv se vor reduce numărul de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității si vor crește numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă. Astfel ca, furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea asigurării tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate (servicii de tip rezidențial) către servicii la nivelul comunității vor fi realizate prin activitățile 3, 4 si 5 urmărindu-se creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile si de înalta calitate inclusiv asistenta medicala si servicii sociale si de interes general, inclusiv pentru tinerii care părăsesc sau urmează sa părăsească sistemul de protecție specială. Prin activitățile proiectului in special prin masurile de sprijin financiare si de ocupare, proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung si anume acela de a contribui la integrarea socio-profesionala a tinerilor care sunt in afara sistemului de protecție speciala. Totodată, prin proiect fata de situația prezenta, se desprind următoarele beneficii: -creșterea şi optimizarea condițiilor de viață pentru locuitorii apartamentelor; -formarea de abilități personale care vor fi folosite în depășirea unor crize ulterioare; -identificarea nevoilor sociale si stabilirea priorităților de intervenție prin serviciile promovate prin proiect; -antrenarea beneficiarilor in diverse activități sociale pentru prevenirea marginalizării sociale a acestora; -asistarea, protejarea si îndrumarea tinerilor care nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, sa-si dezvolte si îmbunătățească propriile capacități si competente sociale.