proiect POR 151178

  >  PROIECTE   >  proiect POR 151178

proiect POR 151178

Programul Operaţional Regional pune accentul, pe de o parte, pe dezistituţionalizarea copiilor aflaţi în îngrijire în centrele de plasament, care nu pot oferi acestora un mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial, iar pe de altă parte, pe dezvoltarea de servicii de zi destinate sprijinirii copiilor pentru care au fost identificate soluții alternative la îngrijirea instituțională ca urmare a închiderii centrului de plasament (reintegrare sau integrare în familie).

Având în vedere obiectivul de sprijinire a dezinstituţionalizării, se vor finanţa centrele de zi care vor furniza servicii de suport atât pentru copii care părăsesc centrele rezidenţiale, ca urmare a dezinstituţionalizării, cât și pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de familie din comunitate .

Scopul proiectului îl reprezinta crearea infrastructuri necesare pentru înființarea unei case de tip familial cu grădină și curte pentru un numar de 12 copii si construirea unui centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, care urmeaza sa deserveasca un numar de 12 de beneficiari rezidenti ai caselor de tip familial si a unui numar de 13 beneficiari din comunitate. În curtea centrului de zi se va amenaja și  un teren de sport pentru beneficiari.

Prin intermediul proiectului se preconizează următoarele rezultate:

  1. O clădire cu destinație servicii sociale comunitare (case de tip familial) pentru un număr de 12 copii si tineri, construită și dotată cu mobilier si echipamente.
  2. O clădire construită și dotată cu echipamente si mobilier cu destinație servicii sociale comunitare (centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta) pentru un numar de 25 de beneficiari,

Contractul de finantare a fost semnat in data de 04.04.2022