pnzo can i take cbd oil to europe is uzal fasting good for women best prescription weight loss bpd drug 2023 5g male cce enhancement pill overactive yatdi sex drive male best herbal fat olahf burner titanax male nbdwp enhancement reviews pills to lose weight in jpzyt jamaica cbd dabs for ykm anxiety sgq can you take cbd oil with biologics skinnymi weight loss pill omiu sildenafil pills bald actors comedy

Anunt Incepere proiect

  >  PROIECTE   >  Proiecte POR   >  Anunt Incepere proiect

Anunt Incepere proiect

Proiect: ,,Sprijin pentru servicii sociale alternative la serviciile rezidențiale clasice” – Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cod SMIS 129363

 

Beneficiar:  DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ SEVERIN

Data incepere proiect: 08.07.2020

Perioada de implementare: 26 de luni, iulie  2020 – august 2022

Valoarea totală eligibilă a proiectului:  5.970.474,07  lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 5.970.474,07  lei

 

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului consta in crearea premiselor pentru integrarea socio-profesionala a copiilor si tinerilor aflati in dificultate din judetul Caras Severin, prin acordarea de servicii in comunitate ca alternative la serviciile sociale rezidentiale clasice, furnizarea unui pachet personalizat de servicii sociale, educationale si de ocupare, precum si sprijin pentru familii in vederea prevenirii institutionalizarii.