decembrie 2013

  >    >  decembrie

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

mun. Reşiţa, al. Trei Ape, nr. 4, cod 320191

tel: 0255/224302; fax: 0255/217038 e-mail: dgaspccs@rdslink.ro

Nr. XIV/2501/11.12.2013                                                                                             Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de 27 şi 29 ianuarie 2014 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de părinte social la Centru de Plasament „ Casa Noastră” Zăgujeni din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

mun. Reşiţa, al. Trei Ape, nr. 4, cod 320191

tel: 0255/224302; fax: 0255/217038 e-mail: dgaspccs@rdslink.ro

Nr. XIV/2506/12.12.2013                                                                                             Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de 29 şi 31 ianuarie 2014 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacante de inspector de specialitate, gradul  IA  la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin

ROMANI JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

mun. Reşiţa, al. Trei Ape, nr. 4, cod 320191

tel: 0255/224302; fax: 0255/217038;  e-mail: dgaspccs@rdslink.ro

Nr. XIV/2493 /04.12.2013                                                                                                      Operator nr. 6372

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cu sediul în municipiul Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de Asistenţă Maternală.