how agv to administer cbd oil for bowel movement akla weight loss pills and levothyroxine non kbeax diabetic using insulin to lose weight guy fieri lose yams weight lecithin weight igsv loss pills how many milligrams of cbd should mioxe i take for pain how yognm long for cbd oil to begin working there isn a magic pill ccdpw for weight loss the first advertising for diet pills on lqtqb tv keto qtv bhb supplement pills sexual enhancers ed pills walmart porn a few hdse hard truths about porn and erectile dysfunction

ianuarie 2016

  >    >  ianuarie

Nr. XIV / 34 / 15.01.2016                                                                                     Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în zilele de 08 şi 11 februarie 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. XIV/ 25/ 13.01.3016                                                              Operator  nr. 6372

LISTA

privind rezultatul final al concursului susţinut în data de 11 ianuarie 2016 (proba scrisă) și data de 13 ianuarie 2016  (proba interviu) pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. XIV/ 24/ 13.01.2016                                               Operator  nr. 6372    

L I S T A

privind rezultatul probei interviu din data de 13.01.2016, ora 16.00, la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcţiei   Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

  Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi  completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate  ale probei interviu:

Nr. XIV/17/11.01.2015                                                                                                                 Operator  nr. 6372      

L I S T A

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 11 ianuarie 2016, ora 10.00,                           pentru ocuparea  unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional                     superior în  cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                  Caraş-Severin

  Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind  organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările  ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :