rebel weight loss ucy pill increase sex drive priapism reddit dltgo super hd extreme weight loss pills fenfast 375 rapid fat burning diet pills bzwi best cbd oil for sleep and anxiety opi medipure online shop cbd gummies ed pills is ed curable whats the difference between full spectrum and single spectrum dvk cbd oil lose fat meal prep uku

Anunt privind concursul organizat în zilele de 08 şi 11 februarie 2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt privind concursul organizat în zilele de 08 şi 11 februarie 2016

Anunt privind concursul organizat în zilele de 08 şi 11 februarie 2016

Nr. XIV / 34 / 15.01.2016                                                                                     Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în zilele de 08 şi 11 februarie 2016
pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în zilele de 08 şi 11 februarie 2016, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

– 1 post vacant de psiholog practicant la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa

– 1 post vacant de asistent medical la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa

– 1 post vacant de părinte social la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;

– 1 post vacant de şofer, tr. I, la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;

– 1 post vacant de kinetoterapeut la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”Reşiţa;

–  1 post vacant de psihopedagog la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”Reşiţa;

–  1 post vacant de educator (animator socio-educativ) la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”Reşiţa;

– 1 post vacant de educator la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”Reşiţa;

– 1 post vacant de spălătoreasă la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”Reşiţa;

-1 post vacant de asistent medical la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”Reşiţa;

– 1 post vacant de asistent medical principal la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”Reşiţa;

– 1 post vacant de muncitor calificat ( bucătărie ), tr.III, la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni;

– 1 post vacant de infirmieră la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa;

– 1 post vacant de îngrijitoare la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;

Condiţiile de participare la concurs:

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog practicant – studii superioare absolvite cu    diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, atestat de liberă practică şi vechime în  specialitatea studiilor –minim 1 an;

–   Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut  – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea kinetoterapie şi vechime în  specialitate minim – 6 luni;

–   Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de psihopedagog  – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihopedagogie sau sociopsihopedagogie şi vechime în  specialitate minin 6 luni;

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator ( specializat, animator socio-educativ)–

studii postliceale şi vechime în muncă –minim  6 luni;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical principal – diplomă de şcoală

sanitară postliceală sau echivalentă, examen pentru obţinerea gradului de principal, 5 ani vechime   ca asistent medical şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor.

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, vechime în specialitate- minim 6 luni şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor;

– Pentru  funcţiile contractuale de execuţie vacante de  îngrijitoare, infirmieră, spălătoreasă şi părinte social – studii generale sau   medii şi vechime în muncă –  minim 6 luni;

– Pentru funcţia de muncitor calificat (bucătărie), tr. III- studii generale/medii, curs de calificare de bucătar şi vechime în muncă – minim 3 ani şi 6 luni;

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer, treapta I – studii generale/medii, carnet conducător auto categoria B şi vechime în muncă – minim 3 ani.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • probă scrisă pentru psiholog practicant, psihopedagog, kinetoterapeut, asistent medical principal, asistent medical, educator, şofer;
 • probă practică pentru funcţiile de îngrijitoare, infirmieră, părinte social, spălătoreasă şi muncitor calificat (bucătar);
 • interviu – toate funcţiile pentru care se organizează concursul.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog practicant este următoarea:

 1. Legea nr. 272 / 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292 / 2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2; 2.4);  Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.9); Cap.9  ( 9.1; 9.2; 9.3);
 1. Ataşament şi pierdere – John Bowlby (manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106 / 29.05.2015.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut este următoarea:

 1. Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292 / 2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Mariana Cordun – Kinetologie medicală – Capitolul III, IV, V – Editura Axa, Bucureşti 1999;
 4. Tudor Sbenghe – Recuperarea medicală a sechelelor post traumatice ale membrelor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106 / 29.05.2014.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psihopedagog este următoarea:

1.Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 292 / 2011 – Legea asistenţei sociale ;
 2. Ursula Schiopu şi Emil Verza – Psihologia Vârstelor- Capitolul I, VIII, IX – Ciclurile vieţii – Editura Didactică şi Pedagogică, RA- Bucureşti 1995.
 3. Mihaela Corina Ţuţu – Psihologia personalităţii , Ediţia a VI-a, Editura Fundaţiei România de Mâine,Bucureşti,2008.

5.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical şi asistent medical principal este următoarea:

 1. Legea nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292 / 2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144 / 2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti şi Moaşelor;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106 / 29.05.2015.
 5. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii” , Cap.2 –Bolile aparatului respirator; Cap. 4- Bolile aparatului digestiv; Cap.17 – Noţiuni de psihiatrie.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator este următoarea:

 1. Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292 / 2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III)
 4. Legea nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer, tr.I este următoarea:

 1. Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. O.U.G. nr. 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106 / 29.05.2015.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  28.01.2016, ora 1500

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării  anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Aviz psihologic;
 8. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale sau copii legalizate.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 08.02.2016, ora 1000 respectiv, proba practică va fi susţinută în data de 08.02.2016, ora 1300, interviul  în data de 11.02.2016, ora 1200, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

                            DIRECTOR EXECUTIV,                          SEF SERVICIU,                                                                      Ana Vasile                                            Elena Grindeanu