centralizator proba scrisă concurs 11 ianuarie 2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  centralizator proba scrisă concurs 11 ianuarie 2016

centralizator proba scrisă concurs 11 ianuarie 2016

Nr. XIV/17/11.01.2015                                                                                                                 Operator  nr. 6372

 

 

 

L I S T A

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 11 ianuarie 2016, ora 10.00,                           pentru ocuparea  unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional                     superior în  cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                                                                  Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind  organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările  ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr

crt

Numele şi

 prenumele

candidatului

Funcţia publică

solicitată

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei

scrise

ADMIS / RESPINS

       Serviciul Financiar Contabil și Achiziții Publice
1. Ungureanu  Mariana Adriana Inspector, clasa I, grad profesional  superior

 

 

45,06   puncte

 

RESPINS

2. Măceșanu  Nicoleta  Florentina Inspector, clasa I, grad profesional  superior

 

 

63   puncte

 

ADMIS

  • Promovarea probei scrise: obţinerea unui minim de 50 de puncte.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 13.01.2016ora 16.00 la sediul                  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în               termen de 24 de ore  de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008                                privind   organizarea   şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi        completările ulterioare,  care se depune la sediul Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului                                                                             Caraș-Severin.
  • Afişat astăzi, 11.01.2016, ora 16.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă            Socială şi Protecţia  Copilului Caraş-Severin.

     

Secretar :    –   Bălan Carmen Mihaela __________________