rezultat proba interviu din data de 13.01.2016

  >  Uncategorized   >  rezultat proba interviu din data de 13.01.2016

rezultat proba interviu din data de 13.01.2016

Nr. XIV/ 24/ 13.01.2016                                               Operator  nr. 6372

 

 

L I S T A

privind rezultatul probei interviu din data de 13.01.2016, ora 16.00, la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcţiei   Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi  completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate  ale probei interviu:

 

 

Nr

crt

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu

ADMIS / RESPINS

       Serviciul Financiar Contabil și Achiziții Publice
1. Măceșanu Nicoleta Florentina Inspector, clasa I, grad profesional superior

 

 

75

puncte

 

ADMIS

  • Candidatul/candidații nemulţumit/nemulțumiți de rezultatele obţinute  la proba interviu poate/pot formula contestaţie în termen de 24 de ore  de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.
  • Afişat astăzi, 13.2016, ora 16.30, la sediul Direcţiei Generale de  Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

Secretarul comisiei de concurs :     –   Bălan Carmen Mihaela _________