decembrie 2016

  >    >  decembrie

NR.XIV/1635/05.12.2016                                                                                                                                                                                                                              

Centralizator privind rezultatul probei practice al examenului organizat în 05 decembrie 2016, pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în semestrul II din anul 2016 a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

NR.XIV/1634/05.12.2016                                                                  Operator  nr. 6372  

 Centralizator privind rezultatul probei scrise al examenului organizat în 05 decembrie 2016, pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în semestrul II din anul 2016 a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin