Centralizator privind rezultatul probei practice al examenului organizat în 05 decembrie 2016

  >  Uncategorized   >  Centralizator privind rezultatul probei practice al examenului organizat în 05 decembrie 2016

Centralizator privind rezultatul probei practice al examenului organizat în 05 decembrie 2016

NR.XIV/1635/05.12.2016                                                                                                                                                                                                                              

Centralizator privind rezultatul probei practice al examenului organizat în 05 decembrie 2016, pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în semestrul II din anul 2016 a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală în care promovează Rezultatul probei scrise ADMIS/ RESPINS
1. Puiulescu Ana Centrul ”Bunavestire” Caransebeș muncitor calificat (bucătărie), tr. I 80 PUNCTE ADMIS

            

  • Afişat astăzi, 05.12.2016, ora 12:45 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

 

SECRETAR :      – Andreia Marcea