Centralizator privind rezultatul probei scrise al examenului organizat în 05 decembrie 2016

  >  Uncategorized   >  Centralizator privind rezultatul probei scrise al examenului organizat în 05 decembrie 2016

Centralizator privind rezultatul probei scrise al examenului organizat în 05 decembrie 2016

NR.XIV/1634/05.12.2016                                                                  Operator  nr. 6372

 

 Centralizator privind rezultatul probei scrise al examenului organizat în 05 decembrie 2016, pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în semestrul II din anul 2016 a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală în care promovează Rezultatul probei scrise ADMIS/ RESPINS
1. Rus Jenica-Violeta Centrul ”Raisa” Reșița inspector de specialitate, gr. I 70 PUNCTE ADMIS
3. Spătaru Ana-Maria Ștefania Centrul ”Elena Ardelean” Oravița instructor de educație, gr. principal 65 PUNCTE ADMIS
2. Bubeș Ion Centrul ”Nera” Oravița Instructor de educație, gr. principal 53,3 PUNCTE ADMIS

       

  • Afişat astăzi, 05.12.2016, ora 12:45 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

 

SECRETAR :      – Andreia Marcea