Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  Info de interes public   >  Rapoarte de Activitate   >  RAPORT DE ACTIVITATE 2015

RAPORT DE ACTIVITATE 2015

R O M Â N I A JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂSOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI .
mun Reşiţa, al.  Trei Ape, Nr. 4, cod. 320190
tel.: 0255/224302, fax: 0255/217048, e-mail: dgaspccs@rdslink.ro

***********************************************************************************************************************

RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,al Comisiei de Evaluare

a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severinşi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,pe perioada 01.01.2015 – 31.12.2015

 1. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi respectiv celor ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Problematica supusă dezbaterilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin  însumează două domenii – unul social şi unul medical. Astfel, în anul 2015 au avut loc, în total, 53 de şedinţe, din care 24 de şedinţe au fost ordinare, iar 29 de şedinţe au fost extraordinare. Toate ședințele s-au desfăşurat la sediul Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin.

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe baza propunerilor prezentate de către personalul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a procedat la adoptarea unui număr total de 1768 de hotărâri, după cum urmează:

 1. 330 de hotărâri au fost adoptate pentru soluţionarea cazurilor vizând protecţia specială a unor copii aflaţi în situaţii de risc, precum şi pentru instrumentarea unor cauze privind asistenţii maternali profesionişti:
 • instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului                         –     2
 • eliberarea unor atestate de asistent maternal profesionist                      –    20
 • reînnoirea unor atestate de asistent maternal profesionist                     –  219
 • modificarea unor atestate de asistent maternal profesionist                  –    21
 • încetarea valabilității unor atestate de asistent maternal profesionist  –      4
 • revocarea unor măsuri de protecție specială                                           –     24
 • modificarea unor măsuri de protecţie specială                                       –     37
 • respingeri                                                                                             –       3
 1. 1438 de hotărâri cu privire la copiii cu dizabilităţi şi respectiv la copiii pentru care s-a decis recuperarea. Dintre acestea, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a adoptat următoarele hotărâri:
 • cazuri de expertizare (cazuri noi):  257
 • cazuri de reexpertizare (cazuri de reevaluare) – 1099
 • revocare a hotărârilor iniţiale de încadrare într-un grad de handicap – 68
 • recuperare – 2
 • respingere – 8
 • grad ușor – 4

 

Tot în perioada raportată, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a eliberat un număr de 1356 de certificate, dintre care:

 • 1354 de certificate de încadrare a copilului într-un grad de handicap;
 • 2 cazuri de recuperare.

 

 

 1. Activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin

 

 

În ceea ce priveşte activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, menţionăm că, în anul 2015, au fost eliberate în total un număr de 4308 certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. Dintre acestea, 1461 certificate au fost întocmite pentru cazurile noi, 2847 de cauze au vizat cazurile de reevaluare.

 

Tot în această perioadă, a fost depus un număr de 258 de contestaţii cu privire la acordarea gradului de handicap, care au fost înaintate spre soluţionare Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bucureşti. Dintre acestea, un număr de 243 de contestații au fost respinse de către forul decizional anterior menționat, certificatele contestate păstrând soluțiile inițiale ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraș-Severin.

Referitor la instituirea unor măsuri de protecție specială a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, menționăm că, în anul 2015, au fost adoptate 6 decizii privind instituționalizarea unor persoane adulte cu handicap în unități de tip rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, și anume:

 • 5 decizii de admitere la:
  • Centrul „Elena Ardelean” Oravița: 2
  • Centrul „Bunavestire” Caransebeș : 1
  • Centrul „Nera” Oraviţa: 2
 • 1 decizie de încetare: Centrul „Elena Ardelean” Oraviţa: 1

 

 

 

 

III. Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

 

 

Înfiinţată în temeiul prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi celor ale Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează ca instituţie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, având ca obiectiv principal realizarea, la nivel judeţean, a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

 

 1. Activitatea de prevenire şi intervenţie în regim de urgenţă

 

În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, funcţionează Serviciul Telefonul Copilului, compartiment de specialitate care asigură, în regim de permanență – Telefonul Copilului (983) asistenţă şi sprijin copiilor aflaţi în situaţie de risc. În anul 2015, au fost preluate sesizări pentru un număr total de 288 de copii, făcute de către diverse persoane fizice şi persoane juridice, prin intermediul Telefonului Copilului (983), al telefonului Direcţiei şi respectiv prin intermediul Asociației Telefonului Copilului.

Telefonul Copilului

În anul 2015, au fost înregistrate sesizări pentru un număr de 108 copii. Dintre aceștia, pentru un număr de 85 de copii au fost oferite servicii de consiliere, aceștia rămânând în familii, iar pentru un număr de 23 de copii s-a dispus instituirea măsurii de protecție speciale a plasamentului, în regim de urgență la:

– centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – 13

– asistenţi maternali profesionişti – 10

Asociația Telefonul Copilului

Prin intermediul Asociației Telefonul Copilului, în anul 2015, au fost preluate sesizări pentru un număr de 7 copii, din care, pentru un copil s-a dispus instituirea măsurii de protecție specială a plasamentului, în regim de urgență, la un centru de plasament, pentru ceilalți copii fiind oferite servicii de consiliere.

Telefonul Direcţiei

Prin intermediul telefonului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin au fost preluate sesizări cu privire la un număr de 37 de copii. Cazurile acestor copii au fost instrumentate, după cum urmează:

 • plasament în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist – 1
 • cazuri închise, cu servicii oferite – 36

 

În ceea ce priveşte sesizările făcute în scris, de către diferite persoane fizice, în anul 2015, trebuie să precizăm că acestea au vizat un număr de 38 de copii, din care, 32 de cazuri au beneficiat de servicii de consiliere, iar pentru un număr de 6 copii a fost dispusă, de către directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, instituirea măsurii de protecție specială a plasamentului, în regim de urgenţă, la:

 • asistenţi maternali profesionişti – 2
 • centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – 4

În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că, pentru un număr de 98 de copii au fost formulate de către persoane juridice, sesizări care au fost finalizate după cum urmează:

 • 73 de cazuri au rămas în familii, cu servicii oferite
 • 25 de cazuri au vizat măsura de protecție specială a plasamentulului, în regim de urgenţă, la:
  • centrul de primire în regim de urgenţă a copilului: 16
  • asistenţi maternali profesionişti: 9

De asemenea, în cursul anului 2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice a sesizat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cazurile referitoare la repatrierea unui număr de 7 copii.

În anul 2015, unităţile sanitare de pe raza judeţului Caraş-Severin au sesizat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cazurile a unui număr de 11 copii care au fost părăsiţi/abandonați în aceste unităţi de profil. Toate cele 11 cazuri au vizat măsura de protecție specială a plasamentului, în regim de urgență, la asistenţi maternali profesionişti.

 

 1. Activitatea juridică

 

Activitatea juridică este desfăşurată în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin de către Serviciul Contencios, compartiment de specialitate care asigură reprezentarea intereselor acestei instituţii publice, pe cele ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin și respectiv pe cele ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin (atunci când i se deleagă reprezentarea) în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe jurisdicţionale. Acest serviciu asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor și prestațiilor de asistență socială și protecția copilului, facilitează exercitarea de către potențialii beneficiari a drepturilor pe care le au, potrivit legii și acordă sprijin și asistență părinților copiilor separați de familiile lor, în vederea reintegrării în familie a acestora.

Referitor la activitatea juridică a Serviciului Contencios, pe parcursul anului 2015, precizăm că specialiştii acestui compartiment de profil au depus și au susținut în fața instanţelor de judecată nu mai puţin de 400 de acţiuni, care au vizat următoarele aspecte:

 • instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului – 54
 • modificarea măsurilor de protecție specială – 83
 • încetarea măsurii de protecţie speciale a plasamentului – 87
 • acordarea în continuare a protecţiei speciale (măsura de protecţie specială a plasamentului pe durata continuării studiilor școlare sau pe o perioadă de până la 2 ani) – 28
 • pretenţii – 5
 • altele – 143

Pe parcursul anului 2015, Serviciul Contencios a asigurat verificarea, din punct de vedere al legalității, a unui număr de 1324 de dosare, conținând documentaţii depuse la Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi, de către persoanele care au solicitat evaluarea/reevaluarea copiilor cu dizabilități, în vederea încadrării lor într-un grad de handicap.

De asemenea, considerăm că un aspect deosebit de important al activității juridice desfășurate de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului îl reprezintă și punerea în executare a hotărârilor judecătorești referitoare la minori. Astfel, potrivit prevederilor art. 912 din Codul de Procedură Civilă, în cazul în care un minor refuză să își părăsească părintele care are calitatea de debitor sau manifestă aversiune față de celălalt părinte, care are calitatea de creditor, executorul judecătoresc trebuie să întocmească un proces verbal în care va consemna constatările sale, document pe care apoi îl va comunica părților și direcției generale de asistență socială și protecția copilului. În această situație, direcția generală de asistență socială și protecția copilului va sesiza instanța de judecată competentă pentru a dispune un program de consiliere psihologică pe o perioadă de maxim 3 luni. La finalizarea programului de consiliere psihologică, psihologul întocmește un raport care va fi comunicat instanței judecătorești, executorului judecătoresc și direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

Având în vedere aspectele anterior prezentate, precizăm că la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, în anul 2015, au fost înregistrate 6 asemenea cazuri în perioada raportată. Dintre acestea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin a solicitat instanței de judecată să dispună includerea unui singur copil în cadrul unui program de consiliere.

 

 1. Activitatea în domeniul adopţiei

 

Serviciul de specialitate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, Serviciul de Adopţii şi Postadopţii are ca atribuţii principale clarificarea situației juridice (deschiderea procedurii adopției interne, consiliere/informare părinți etc.) a tuturor copiilor adoptabili de pe raza judeţului Caraş-Severin, precum şi identificarea, pregătirea şi evaluarea potenţialelor persoane/familii adoptatoare, care au domiciliul în România şi care doresc să adopte.

Astfel, în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, la nivelul Serviciului de Adopţii şi Postadopţii a fost instrumentat un număr de 161 de cazuri, dintre care:

 • 71 de cazuri preluate în scopul deschiderii procedurii adopției interne față de copiii vizați;
 • 17 cazuri de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană/familie adoptatoare care, până la finele anului 2015, au fost soluţionate după cum urmează:
 1. a) pentru 10 solicitări, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a emis un număr de 10 dispoziţii privind eliberarea atestatului de persoană/familie considerată ca fiind aptă să adopte, precum şi un număr identic de atestate, pentru potenţialii adoptatori;
 2. b) un număr de 5 cereri sunt în curs de evaluare în anul 2016;
 3. c) pentru un număr de 2 solicitări s-a decis neînceperea evaluării, datorită neîndeplinirii condițiilor în vederea obținerii atestatului de persoană aptă să adopte.
 • 51 de cazuri aflate în perioada de monitorizare trimestrială post-adopţie;
 •   8 cazuri aflate în perioada de monitorizare bilunară ca urmare a încredinţării în vederea adopţiei;
 •   14 dosare clasate, ca urmare a finalizării monitorizării post-adopţie.

În ceea ce privește activitatea juridică desfășurată, pe perioada raportată, de către Serviciul de Adopţii şi Postadopţii, precizăm că specialiștii acestui compartiment de profil au depus și au susținut în fața instanţelor de judecată un număr de 118 acțiuni, după cum urmează:

– 67 de dosare cu propunerea de deschidere a procedurii de adopţie internă (54 de sentinţe civile definitive);

– 15 cazuri privind încredinţarea în vederea adopţiei (14 sentințe civile definitive), dintre care 9 copii au fost încredinţați la familii din alte judeţe;

– 24 dosare privind încuviinţarea adopţiei unui număr similar de copii (21 sentinţe civile irevocabile);

– 6 adopții internaționale;

– 6 dosare depuse pentru modificarea măsurilor de protecție specială.

În anul 2015, la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Caraş-Severin, au fost organizate 3 sesiuni de pregătire a câte 3 ședințe fiecare, adresate persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare, în lunile: martie (06.03.2015, 13.03.2015, respectiv 20.03.2015), iulie (06.07.2015, 10.07.2015, respectiv 17.07.2015) și octombrie-noiembrie (23.10.2015, 30.10.2015, respectiv 05.11.2015).

 

 

 1. Măsura de protecţie specială a plasamentului

 

În ceea ce priveşte situația copiilor ocrotiți prin intermediul sistemului județean de protecție a copilului, precizăm că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin asigura, la finele anului precedent, instrumentarea unui număr de 1002 cazuri care vizau un număr similar de copii, după cum urmează:

 

 

Tipul măsurii de protecţie La 31.12.2014 La 31.12.2015 Diferenţe (+/-) 2015 faţă de 2014
Nr. total copii din care : 1084 1002 -82
Þ tip familial 827 796 -31
Þ tip rezidenţial, din care: 257 206 -51
– centre de plasament publice 219 175 -44
– centre de plasament private 38 31 -7

 

 • a) Măsura de protecţie specială a plasamentului în mediul familial

 

În ceea ce priveşte instituirea măsurilor de plasament într-un mediu familial, pe perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, menţionăm că un număr de 796 de copii beneficiau, la finele anului trecut, de măsura de protecţie specială la care ne referim, după cum urmează:

 

Plasamente La 31.12.2014 La 31.12.2015 Diferenţe (+/-) 31.12.2015 faţă de finele anului 2014
Nr. total de copii din care : 827 796 – 31
Þ la rude până la gradul IV 229 206 – 23
Þ la alte familii/persoane 41 54 +13
Þ la AMP 557 536 – 21

 

4.b) Măsura de protecţie specială a plasamentului în unităţi rezidenţiale

 

În mod corespunzător, în unităţile rezidenţiale de pe raza judeţului Caraş-Severin, la sfârşitul anului 2015, cei 206 beneficiari erau ocrotiţi, după cum urmează:

 

Centre de Plasament la 31.12.2014 la 31.12.2015 Diferenţe (+/-) 31.12.2015 faţă de 31.12.2014
Nr. total de beneficiari  din care: 257 206 -51
Þ centre de plasament publice 219 175 -44
Þ centre de plasament private 38 31 -7

 

5.c) Reevaluarea periodică a cazurilor

 

În ceea ce priveşte acest aspect, trebuie să menţionăm că, pe perioada raportată, au fost întocmite şi vizate de către directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin nu mai puţin de 3240 de rapoarte periodice de reevaluare, după cum urmează:

 • 1608 rapoarte vizând reevaluarea cazurilor copiilor ocrotiţi de către asistenţii maternali profesionişti;
 • 618 rapoarte referitoare la reevaluarea cauzelor copiilor protejaţi de către alte  familii sau persoane (inclusiv rude de gradul IV);
 • 618 rapoarte privind reevaluarea situaţiei copiilor instituţionalizaţi în unităţile de profil de pe raza judeţului Caraş-Severin.
 • 204  rapoarte trimestriale de monitorizare post-adopţie;
 • 192 de rapoarte bilunare de monitorizare a încredințării în vederea adopției.

 

4.d)  Încetarea măsurilor de protecţie specială

 

În ceea ce priveşte încetarea măsurilor de protecţie, pe perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, menţionăm că activitatea în cauză s-a concretizat prin încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului pentru nu mai puţin de 138 de beneficiari, şi anume:

 • în 51 de cazuri au fost revocate măsurile de protecţie instituite anterior, ca urmare a împlinirii de către beneficiar a vârstei prevăzute de lege:
 1. a) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii din centrele rezidenţiale din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 16
 2. b) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la rude – 20
 3. c) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la alte persoane / familii – 2
 4. d) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 13
 • în 44 de cazuri s-a decis reintegrarea în familie, după cum urmează:
 1. a) reintegrarea în familie a copiilor care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 8
 2. b) reintegrarea în familie a copiilor din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 31
 3. c) reintegrarea în familie a copiilor care au beneficiat de ocrotire la rude – 5
 • în 43 de cazuri a încetat măsura de protecţie specială din alte cauze (deces, adopţie, declinare etc.)
 1. a) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 29
 2. b) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 8
 3. c) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la rude – 6
 4. Activitatea referitoare la copiii cu dizabilități

 

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, în cadrul Compartimentului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități au fost evaluate/reevaluate nu mai puțin de 1397 de dosare, dintre care :

 • 257 de dosare evaluate în vederea încadrării copiilor într-un grad de handicap (cazuri noi);
 • 1140 de dosare reevaluate în vederea reîncadrării copiilor într-un grad de handicap (cazuri de reevaluare).

În altă ordine de idei, menționăm că două dintre centrele Direcției asigurau, la sfârșitul anului 2015, servicii de recuperare/reabilitare pentru un număr total de 112  beneficiari, astfel:

– Centrul „Nera” Oravița – 55

– Centrul „Bunavestire” Caransebeș – 57

 1. Protecţia persoanelor cu dizabilităţi

 

În ceea ce priveşte activitatea Compartimentului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap menţionăm că, în cursul anului 2015, au fost instrumentate nu mai puţin de 5029 de dosare, în scopul înaintării acestora către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin.

În perioada 01.01.2015-31.12.2015, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a asigurat plata drepturilor financiare şi respectiv acordarea facilităţilor prevăzute de lege pentru un număr de 11916 persoane cu handicap, dintre care 1191 erau copii, iar 10725 erau adulţi.

Tot în anul 2015, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a eliberat un număr de 669 de acorduri pentru indemnizaţia de însoţitor a persoanei cu handicap şi respectiv 235 de acorduri în vederea angajării unui asistent personal, prin intermediul Serviciului de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap.

Referitor la protecţia de tip rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap, în centrele rezidenţiale de profil din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, menţionăm că, la data de 31.12.2015, unităţile în cauză ocroteau în total un număr de 186 de beneficiari, după cum urmează:

 • Centrul „Elena Ardelean” Oraviţa: 94
 • Centrul „Sf. Maria” Reşiţa: 31
 • Centrul „Bunavestire” Caransebeş: 38
 • Centrul „Nera” Oravița: 23

 

 1. Activitatea Comisiei de Disciplină

 

În perioada raportată, la nivelul Comisiei de Disciplină a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, au fost depuse 2 sesizări împotriva unui singur  funcţionar public:

 

Nr. crt. Soluție Nr. de funcționari cercetați
1. Clasare 1
2. Reducerea salarială cu 5% – 1 lună 1

 

De asemenea, tot în anul 2015, au fost formulate 24 de sesizări împotriva a 25 de angajaţi contractuali. Sesizările au fost soluționate după cum urmează:

 

Nr. crt. Soluție Nr. de angajaţi cercetați
1. Clasare 8
2. Avertisment scris 6
3. Reducerea salarială cu 5% – 1 lună 3
4. Reducerea salarială cu 5% – 3 luni 2
5. Reducerea salarială cu 10% – 1 lună 1
6. Reducerea salarială cu 10% – 3 luni 4
7. Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă 1

 

 

 

 

 

 

 1. Activitatea de resurse umane

 

În ceea ce priveşte această activitate, trebuie precizat că, pe parcursul anului 2015, la nivelul Direcţiei s-au efectuat un număr de 80 de angajări, dintre care:

 • 18 posturi de asistenţi maternali profesionişti (în aparatul prorpiu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin);
 • 7 funcţionari publici;
 • 3 persoane angajate cu contract individual de muncă (aparatul propriu al Direcției);
 • 52 de persoane angajate cu contract individual de muncă (la nivelul unităţilor rezidenţiale ale Direcției);

Astfel, la data de 31.12.2015, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin dispunea de un număr total de 1110 de posturi aprobate, dintre care:

 • 105 posturi de funcţionari publici;
 • 1005 posturi aprobate pentru personalul contractual, din structura organizatorică a Direcţiei.

Din totalul posturilor aprobate, la sfârșitul anului 2015 erau ocupate 896 de posturi, după cum urmează:

 • 71 de posturi de funcţionari publici;

–   825 posturi contractuale, dintre care:

 • 36 de posturi în aparatul propriu al Direcţiei;
 • 495 posturi de asistenţi maternali profesionişti (aparatul propriul al Direcției);
 • 294 posturi la nivelul unităţilor rezidenţiale din structura Direcției.

De asemenea, tot în cursul anului precedent, Serviciul Resurse Umane al Direcţiei a asigurat eliberarea unui număr de 3905 adeverinţe.

 

 

 1. Relații inter-instituționale și controale tematice

 

În ceea ce priveşte relaţiile inter-instituţionale ale Direcţiei, cu celelalte structuri de specialitate care funcţionează la nivelul judeţului Caraş-Severin, considerăm că această instituţie publică a realizat o bună colaborare atât cu instanţele judecătoreşti, cât şi cu Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, cu Direcţia de Evidenţă a Persoanei a Judeţului Caraş-Severin şi respectiv cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecție Socială Caraş-Severin.

Din anul 2012, prin Hotărârea nr. 125/07.06.2012 a Consiliului Județean Caraş-Severin, funcționează echipa intersectorială în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, organism cu rol consultativ, la nivelul județului Caraş-Severin, care a fost învestit cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, formată din reprezentanți ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Caraş-Severin, ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin, ai Inspectoratul de Poliție al Județului Caraș-Severin, ai Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, ai Direcției de Sănătate Publică Caraș-Severin, ai Organizaţiei Neguvernamentale Salvaţi Copiii – Filiala Caraş-Severin, ai Episcopiei Ortodoxe a Caransebeșului, precum, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean „Gral. BG. Vasile Zorzor” Caraş-Severin.

De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Caraş-Severin s-a implicat şi se va implica și în continuare în activităţile desfăşurate pentru combaterea şi prevenirea abuzului, neglijării copilului, precum și a violenței împotriva copilului, participând alături de alte structuri de specialitate la acţiunile comune desfăşurate în acest sens. Colaborarea vizată se realizează prin parteneriate şi protocoale  de colaborare, precum și convenții parteneriale încheiate între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin și entitățile de specialitate implicate în această sferă de activitate.

În ceea ce privește activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, precizăm că în luna februarie a anului 2015, specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenicul” Caraş-Severin au efectuat un control de specialitate la nivelul Direcției, verificare în urma căreia au fost făcute recomandări.

De asemenea, în decursul anului 2015, specialiștii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecția Socială Caraş-Severin au efectuat mai multe controale de specialitate, la nivelul Direcției, controale care au vizat acordarea beneficiilor de asistență socială la care au dreptul persoanele cu nevoi speciale, verificarea modului de folosire a alocației de plasament, precum și controale la unitățile rezidențiale din structura Direcției. În urma acestor verificări, specialiștii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecția Socială au dispus luarea unor măsuri care au fost îndeplinite de către Direcție. Precizăm că îndeplinirea acestora a fost constatată ulterior de către specialiștii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecția Socială Caraş-Severin.

În aceeași ordine de idei, în luna februarie 2015, menționăm că specialiștii Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului Caraș-Severin au efectuat un control tematic, vizând aplicarea prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, control, în urma căruia au fost constatate unele deficiențe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și recomandări.

Urmare controlului efectuat de către Camera de Conturi Caraș-Severin la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, s-a constatat utilizarea biletelor de transport gratuit, de care beneficiază persoanele cu handicap, fie pe perioada spitalizării beneficiarului, fie ulterior decesului, din motive neimputabile Direcției. Pe cale de consecință, s-au efectuat demersurile necesare pentru recuperarea prejudiciului creat, încă din anul raportat, acesta fiind recuperat, în mare parte, la începutul anului 2016, restul prejudiciului urmând a fi recuperat în perioada imediat următoare.

Având în vedere toate aceste aspecte, menționăm că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin și-a însușit toate recomandările și măsurile dispuse, în urma controalelor de specialitate efectuate pe parcursul anului 2015 de către entitățile cu atribuții de control.

 

 1. Concluzii

 

Având în vedere cele prezentate, activităţile de specialitate prestate, precum și rezultatele obținute, considerăm că atât Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cât şi Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, precum și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi-au adus o contribuţie importantă în derularea activității desfășurate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, la nivelul judeţului nostru, îndeplinindu-şi totodată, în mod corespunzător, atribuţiile care le revin, potrivit legii.