mai 2016

  >    >  mai

R O M Â N I A JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂSOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI . mun Reşiţa, al.  Trei Ape, Nr. 4, cod. 320190 tel.: 0255/224302, fax: 0255/217048, e-mail: dgaspccs@rdslink.ro

***********************************************************************************************************************

RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,al Comisiei de Evaluare

a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severinşi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,pe perioada 01.01.2015 – 31.12.2015

Nr. XIV/526/16.05.2016                                                                                       Operator nr. 6372

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 25 şi 30 mai 2016, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI Centrul ,,Elena Ardelean” Oraviţa Orș.Oravița, str.Valea Minerimor , nr 35-36, cod.325600 Tel: 0255/572074; fax: 0255.572074; e-mail: e.centruloravita@yahoo.com

RAPORT DE ACTIVITATE 2015

           În anul 2015, Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița ( în prezent Centrul Elena  Ardelean ),  a avut ca obiectiv asigurarea condiţiilor unei vieţi individuale şi sociale normale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, asigurându-le acestora un climat familial pentru satisfacerea nevoilor personale, prin derularea unui program individual de recuperare, şi integrare/reintegrare a acestora în societate.

Nr. XIV/516/10.05.2016                                                                              Operator nr. 6372

Rezultatul selectării dosarelor  depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 25 și 27 mai  2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr.XIV/499/04.05.2016                                                                             Operator  nr. 6372  

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 04 mai 2016, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere vacante de şef centru la Centrul „Raisa” Reşiţa, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr.XIV/498/04.05.2016                                                                  Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 04 mai 2016, ora 15:00 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere vacante de şef centru la Centrul „Raisa” Reşiţa, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului      Caraş-Severin

Nr.XIV/497/04.05.2016                                                                   Operator  nr. 6372  

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 04 mai 2016, ora 1000, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere vacante de  şef centru la Centrul „Raisa” Reşiţa, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin