Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 7 şi 10 septembrie 2015

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 7 şi 10 septembrie 2015

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 7 şi 10 septembrie 2015

          Nr. XIV/2860/02.09.2015                    Operator  nr. 6372

  Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de  7 şi 10 septembrie 2015 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 2144/24.08.2015 şi modificată prin Dispoziţia nr. 2164/27.08.2015, prin înlocuirea unui membru al comisiei, respectiv doamna Cherteş Viorica cu domnul Ştefu Florin, a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Dosar nr. Numele şi prenumele candidatului Denumire serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS Observaţii
23872/24.08.2015 Brăşneanu Ionica Olimpia Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa asistent medical ADMIS
24077/26.08.2015 Rădulescu Cosmin Daniel Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş supraveghetor de noapte ADMIS
24159/27.08.2015 Ivănescu Gabriela Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş educator (specializat) ADMIS
24185/27.08.2015 Glodorenco Ana Centrul de Plasamanet „Speranţa” Reşiţa muncitor calificat (bucătar) ADMIS
24274/27.08.2015 Ţîru Ion Adrian Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş instructor deeducaţie principal ADMIS
24295/28.08.2015 Ienea Iosif Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş supraveghetor de noapte ADMIS
24313/28.08.2015 Şalariu Marius Daniel Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa supraveghetor de noapte ADMIS
24390/31.08.2015 Ienăşel Adi Sandu Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş supraveghetor de noapte ADMIS
24399/31.08.2015 Jivan Nelu Cristian Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa muncitor calificat (întreţinere) ADMIS
24480/31.08.2015 Răduţ Alexandru Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa supraveghetor de noapte ADMIS
24487/31.08.2015 Melinceanu Emilia Centrul de Plasamanet „Speranţa” Reşiţa muncitor calificat (bucătar) ADMIS
  • Afişat astăzi, 02.09.2015, ora 1530, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 07.09.2015, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise şi probei practice.

 

             SECRETAR :      – Roşeţi Fabian   __________________