Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 19 şi 23 septembrie 2016

  >  Uncategorized   >  Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 19 şi 23 septembrie 2016

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 19 şi 23 septembrie 2016

Nr. XIV/1181/13.09.2016                                                                              Operator  nr. 6372

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 19 şi 23 septembrie 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr.2165/12.09.2016 a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Nr. crt Dosar nr. Numele şi prenumele candidatului Denumire serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS Observaţii
1. 30946/06.09.2016 Stanoia Mihai Sorin Centrul „Bunavestire” Caransebeș instructor de educație principal Admis
2. 31217/07.09.2016 Blidariu Denisa Georgiana Centrul „Casa Noastră” Zăgujeni instructor de educație Respins Nu îndeplinește condiția de vechime în muncă
3. 31498/09.09.2016 Volintiru Daniel Constantin Centrul „Sfânta Maria” Reșița psiholog specialist Admis

SECRETAR COMISIE DE CONCURS I :      – Mariana Ungureanu

Nr. crt Dosar nr. Numele şi prenumele candidatului Denumire serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS Observaţii
1. 30411/31.08.2016 Manole Veronica Nicoleta Centrul „Elena Ardelean” Oravița infirmieră ADMIS
2. 30619/01.09.2016 Păun Beniamin Centrul „Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. II ADMIS
3. 30818/05.09.2016 Vuc Traian Centrul „Elena Ardelean” Oravița infirmieră ADMIS
4. 30819/05.09.2016 Lazăr Cosmina Centrul „Elena Ardelean” Oravița îngrijitoare ADMIS
5. 30999/06.09.2016 Matei Liliana Centrul „Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. II ADMIS
6. 31283/08.09.2016 Adobroaei Samuel-Ioan Centrul „Elena Ardelean” Oravița muncitor calificat (fochist), tr. I ADMIS
7. 31406/08.09.2016 Bodăescu Ion Centrul „Sfânta Maria” Reșița administrator, tr. II ADMIS
8. 31456/09.09.2016 Știrban Floarea Centrul „Bunavestire” Caransebeș infirmieră ADMIS
9. 31485/09.09.2016 Banda Petru Centrul „Bunavestire” Caransebeș supraveghetor de noapte ADMIS
10. 31486/09.09.2016 Stanef Sorinel Centrul „Sfânta Maria” Reșița magaziner ADMIS
11. 31527/09.09.2016 Ardeț Mariana Centrul „Sfânta Maria” Reșița magaziner ADMIS
  • Afişat astăzi, 13.09.2016, ora 15:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 19.09.2016, ora 1100, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise şi probei practice.

SECRETAR  COMISIA DE CONCUR II:      – Andreia Marcea