Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24 aprilie 2017, ora 11.00

  >  Uncategorized   >  Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24 aprilie 2017, ora 11.00

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24 aprilie 2017, ora 11.00

 Nr. XIV/1240/24.04.2017

L I S T A

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24 aprilie 2017, ora 11.00,  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

               Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

ADMIS / RESPINS

       Serviciul Resurse Umane
1. Boceanu Oana-Ionela

inspector, clasa I, grad profesional principal

 

75.5 puncte

ADMIS

 

         Serviciul Telefonul Copilului
1. Şutac Zinaida

inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

29 puncte

RESPINS

2. Tytymce Diteo

inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

51 puncte

ADMIS

         Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice
1. Creţu Ionela

inspector, clasa I, grad profesional principal

 

76 puncte

ADMIS

  • Promovarea probei scrise : obţinerea unui minim de 50 de puncte.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 26.04.2017, ora 15:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Afişat astăzi, 24.04.2017, ora 15:30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Secretar comisie:    –   Andreia Marcea __________________