Rezultatul probei interviu probă organizată în cadrul concursului din data de14 ianuarie 2015

Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei interviu probă organizată în cadrul concursului din data de14 ianuarie 2015, ora 15oo, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Numele şi prenumele
candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment

Funcţia contractuală

Rezultatele probei interviu

ADMIS / RESPINS

Zaria Paraschiva Complexul de Servicii Sociale Reşiţa inspector de specialitate, gr. II

80 puncte

ADMIS

Adobroaei Cosmina-Luminiţa Centrul  de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa spălătoreasă

65 puncte

ADMIS

Bagherea Larisa-Giulia Centrul  de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa asistent medical debutant

70 puncte

ADMIS

Ardelean Gheorghe-Liviu Complexul de Servicii Sociale Oraviţa medic

82,5 puncte

ADMIS

Vasile Delia-Mirela Serviciul Secretariat Comisii inspector de specialitate debutant

73,5 puncte

ADMIS

Ciocu Elena  Serviciul Tehnic şi Administrativ inspector de specialitate, gr.IA

90 puncte

ADMIS

  • Afişat astăzi, 15 ianuarie 2015, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

                    SECRETAR :      – Stieglbauer Veronica – Minodora __________________

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.