Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  Uncategorized   >  rezultat proba scrisă examen promovare grad profesional

rezultat proba scrisă examen promovare grad profesional

Nr. XIV/433/20.04.2016

L I S T A

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 20 aprilie 2016, ora 10.00,  pentru promovarea

 în grad profesional, în semestrul I 2016, a funcționarilor publici de execuție din cadrul Direcției

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

ADMIS/ RESPINS

1 Andrei Anișoara

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior  Serviciul de Asistență Maternală 50 puncte ADMIS
2 Mândru Gertrude

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior  Serviciul de Asistență Maternală 85 puncte ADMIS
3 Hațegan Flavia Alexandra Inspector, clasa I, grad profesional principal  Serviciul de Asistență Maternală 57 puncte ADMIS
4 Rasovan Mihaela Laura

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior  Compartimentul Plasamente în Familie 50 puncte ADMIS
5 Lina Adriana

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior Compartimentul Plasamente în Familie 85 puncte ADMIS
6 Bucur Valentina Inspector, clasa I, grad profesional superior  Serviciul Financiar Contabil și Achiziții Publice 77  puncte ADMIS

 

  • Promovarea probei scrise : obţinerea unui minim de 50 de puncte.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 22.04.2016 , ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Bălan Carmen Mihaela – inspector.
  • Afişat astăzi, 20.04.2016, ora 16.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Secretarul comisiei de concurs :      –  Bălan Carmen  Mihaela ___________