Concursul organizat în data de 11 şi 13 martie 2015 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Nr. XIV/ 1070 /16.02.2015                               Operator nr. 6372

A N U N Ţ

 privind concursul organizat în data de  11 şi 13 martie 2015 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 11 şi 13 martie 2015, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

–    1 post de psiholog practicant la Serviciul de Urgenţă –aparat propriu;

 • 1 post de kinetoterapeut la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 2 posturi de supraveghetor de noapte la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de asistent medical la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de psihopedagog la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de pedagog de recuperare debutant la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 2 posturi de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de şofer la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;
 • 1 post de infirmieră la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;
 • 1 post de spălatoreasă la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;
 • 2 posturi de supraveghetor de noapte la Centrul de Plasament „ Casa Noastră” Zăgujeni;
 • 1 post de instructor de educaţie principal la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 1 post de supraveghetor de noapte la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 4 posturi de părinte social la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 1 post de paznic la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 1 post de îngrijitor la Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de supraveghetor de noapte la Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de spălătoreasă la Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeş;

Condiţiile de participare la concurs:

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog practicant – studii superioare absolvite cu    diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, atestat de liberă practică şi vechime în  specialitatea studiilor –minim 1 an;

–   Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut  – studii superioare de lungă durată

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea kinetoterapie şi vechime în  specialitate

minim 1 an;

–   Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de psihopedagog  – studii superioare de lungă durată

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihopedagogie sau sociopsihopedagogie

şi vechime în  specialitate minin 6 luni;

 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de pedagog de recuperare debutant  – studii postliceale

pedagogice absolvite cu diplomă;

–  Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical  – studii postliceale absolvite cu

diplomă,  vechime în specialitate- minim 6 luni şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali

şi Moaşelor;

–  Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie principal- studii  medii absolvite

cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 3,6 luni;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie- studii  medii absolvite  cu

diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 6 luni;

–  Pentru  funcţiile contractuale de execuţie vacante de îngrijitor, infirmieră, supraveghetor de noapte, paznic şi spălătoreasă– studii generale/medii şi vechime în muncă –  minim 6 luni;

–  Pentru funcţia de părinte social- studii generale/medii;

–   Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer, treapta I – studii generale/medii, carnet

conducător auto categoria B, C, D şi vechime în muncă – minim 3 ani.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • probă scrisă pentru funcţiile de psiholog practicant, kinetoterapeut, psihopedagog, pedagog de recuperare debutant, instructor de educaţie principal, instructor de educaţie, asistent medical, supraveghetor de noapte, şofer, părinte social şi paznic;
 • probă practică pentru funcţiile de îngrijitor, infirmieră şi spălătoreasă;
 • interviu – toate funcţiile pentru care se organizează concursul.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog practicant este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2; 2.4);  Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.9);

Cap.9  ( 9.1; 9.2; 9.3);

 1. Ataşament şi pierdere – John Bowlby (manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psihopedagog este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Ursula Schiopu şi Emil Verza – Psihologia Vârstelor- Capitolul I, VIII, IX – Ciclurile vieţii – Editura Didactică şi Pedagogică, RA- Bucureşti 1995.
 4. Mihaela Corina Ţuţu – Psihologia personalităţii , Ediţia a VI-a, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti,2008.

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut este următoarea:

 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 292/2011Legea asistenţei sociale;
 2. Mariana Cordun – Kinetologie medicală – Capitolul III, IV, V – Editura Axa, Bucureşti 1999;
 3. Tudor Sbenghe – Recuperarea medicală a sechelelor post traumatice ale membrelor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de pedagog de recuperare, instructor de educaţie

principal şi instructor de educaţie:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);;
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical este următoarea:

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144/2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,

a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului

Asistenţilor Medicali Generalişti şi Moaşelor;

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.
 2. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii”.

Bibliografia pentru funcţiile contractuale de execuţie de supraveghetor de noapte, părinte social şi paznic este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer, treapta I este următoarea:

 1.    Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 1.    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  02.03.2015, ora 1500

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării

anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 11.03.2015, ora 1000  , proba practică la ora 12 00 , respectiv, interviul  în data de 13.03.2015, ora 1200, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                             SEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                                            Elena Grindeanu

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.