Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Concursul organizat în data de 11 şi 13 martie 2015 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Concursul organizat în data de 11 şi 13 martie 2015 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Nr. XIV/ 1070 /16.02.2015                               Operator nr. 6372

A N U N Ţ

 privind concursul organizat în data de  11 şi 13 martie 2015 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 11 şi 13 martie 2015, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

–    1 post de psiholog practicant la Serviciul de Urgenţă –aparat propriu;

 • 1 post de kinetoterapeut la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 2 posturi de supraveghetor de noapte la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de asistent medical la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de psihopedagog la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de pedagog de recuperare debutant la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 2 posturi de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post de şofer la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;
 • 1 post de infirmieră la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;
 • 1 post de spălatoreasă la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;
 • 2 posturi de supraveghetor de noapte la Centrul de Plasament „ Casa Noastră” Zăgujeni;
 • 1 post de instructor de educaţie principal la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 1 post de supraveghetor de noapte la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 4 posturi de părinte social la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 1 post de paznic la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;
 • 1 post de îngrijitor la Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de supraveghetor de noapte la Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeş;
 • 1 post de spălătoreasă la Complexul de Servicii Sociale ”Bunavestire” Caransebeş;

Condiţiile de participare la concurs:

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog practicant – studii superioare absolvite cu    diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, atestat de liberă practică şi vechime în  specialitatea studiilor –minim 1 an;

–   Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut  – studii superioare de lungă durată

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea kinetoterapie şi vechime în  specialitate

minim 1 an;

–   Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de psihopedagog  – studii superioare de lungă durată

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihopedagogie sau sociopsihopedagogie

şi vechime în  specialitate minin 6 luni;

 • Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de pedagog de recuperare debutant  – studii postliceale

pedagogice absolvite cu diplomă;

–  Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical  – studii postliceale absolvite cu

diplomă,  vechime în specialitate- minim 6 luni şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali

şi Moaşelor;

–  Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie principal- studii  medii absolvite

cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 3,6 luni;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie- studii  medii absolvite  cu

diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 6 luni;

–  Pentru  funcţiile contractuale de execuţie vacante de îngrijitor, infirmieră, supraveghetor de noapte, paznic şi spălătoreasă– studii generale/medii şi vechime în muncă –  minim 6 luni;

–  Pentru funcţia de părinte social- studii generale/medii;

–   Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer, treapta I – studii generale/medii, carnet

conducător auto categoria B, C, D şi vechime în muncă – minim 3 ani.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • probă scrisă pentru funcţiile de psiholog practicant, kinetoterapeut, psihopedagog, pedagog de recuperare debutant, instructor de educaţie principal, instructor de educaţie, asistent medical, supraveghetor de noapte, şofer, părinte social şi paznic;
 • probă practică pentru funcţiile de îngrijitor, infirmieră şi spălătoreasă;
 • interviu – toate funcţiile pentru care se organizează concursul.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog practicant este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2; 2.4);  Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.9);

Cap.9  ( 9.1; 9.2; 9.3);

 1. Ataşament şi pierdere – John Bowlby (manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psihopedagog este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Ursula Schiopu şi Emil Verza – Psihologia Vârstelor- Capitolul I, VIII, IX – Ciclurile vieţii – Editura Didactică şi Pedagogică, RA- Bucureşti 1995.
 4. Mihaela Corina Ţuţu – Psihologia personalităţii , Ediţia a VI-a, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti,2008.

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut este următoarea:

 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 292/2011Legea asistenţei sociale;
 2. Mariana Cordun – Kinetologie medicală – Capitolul III, IV, V – Editura Axa, Bucureşti 1999;
 3. Tudor Sbenghe – Recuperarea medicală a sechelelor post traumatice ale membrelor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de pedagog de recuperare, instructor de educaţie

principal şi instructor de educaţie:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);;
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical este următoarea:

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144/2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,

a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului

Asistenţilor Medicali Generalişti şi Moaşelor;

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.
 2. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii”.

Bibliografia pentru funcţiile contractuale de execuţie de supraveghetor de noapte, părinte social şi paznic este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de şofer, treapta I este următoarea:

 1.    Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 1.    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014.

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  02.03.2015, ora 1500

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării

anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 11.03.2015, ora 1000  , proba practică la ora 12 00 , respectiv, interviul  în data de 13.03.2015, ora 1200, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                             SEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                                            Elena Grindeanu