Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 29 august 2017

  >  Uncategorized   >  Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 29 august 2017

Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 29 august 2017

Nr.2491/29.08.2017

Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 29 august 2017, ora 13.00 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

  

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei interviu ADMIS  / RESPINS
1. Rață Dana Mariana Centrul „Nera” Oravița muncitor calificat (bucătărie) Tr.IV 80 puncte ADMIS
2. Cocar Cristina Silvana Centrul „Nera” Oravița muncitor calificat (bucătărie) Tr.III 75 puncte ADMIS
3. Tămaș Doreta Georgeta Centrul „Elena Ardelean” Oravița muncitor calificat (lenjereasă) Tr.II 70 puncte ADMIS

 

             SECRETAR COMISIA DE CONCURS I:

Ungureanu Mariana

 

Nr.XIV/2492/29.08.2017

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei interviu ADMIS  / RESPINS
1. Berzescu Ion Centrul “Bunavestire” Caransebeş instructor de educaţie 75 puncte ADMIS
2. Torz Vasile-Dănuţ Centrul “Nera” Oraviţa şofer, tr. I 75 puncte ADMIS
3. Udria Doru Centrul “Bunavestire” Caransebeş instructor de educaţie 75 puncte ADMIS
4. Spreitzer Pişti Centrul “Elena Ardelean” Oraviţa şofer, tr. I 70 puncte ADMIS
5. Badea Constantin-Ticu Centrul “Raisa” Reşiţa paznic 65 puncte ADMIS
6. Alexa Florica Centrul “Nera” Oraviţa îngrijitoare 55 puncte ADMIS
7. Pavel Mihaela Centrul “Nera” Oraviţa instructor de educaţie, grad principal 55 puncte ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 29.08.2017, ora 14:15, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lurătoare de la afişare

 

SECRETAR COMISIA DE CONCURS II                                                                                                                                                                 Andreia Dancea