Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 23 septembrie 2016

Nr.XIV/1413/23.09.2016                                                                            Operator  nr. 6372

 

Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 23 septembrie 2016, ora 12:00 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei interviu ADMIS  / RESPINS
1 Manole Veronica-Nicoleta Centrul „Elena Ardelean” Oraviţa infirmieră 70 puncte ADMIS
2 Lazăr Cosmina Centrul „Elena Ardelean” Oraviţa îngrijitoare  70 puncte ADMIS
  • Afişat astăzi, 23.09.2016, ora 13:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lurătoare de la afişare

             SECRETAR :       Andreia Marcea 

Categorii: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.