Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 23 septembrie 2016

  >  Uncategorized   >  Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 23 septembrie 2016

Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 23 septembrie 2016

Nr.XIV/1413/23.09.2016                                                                            Operator  nr. 6372

 

Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 23 septembrie 2016, ora 12:00 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei interviu ADMIS  / RESPINS
1 Manole Veronica-Nicoleta Centrul „Elena Ardelean” Oraviţa infirmieră 70 puncte ADMIS
2 Lazăr Cosmina Centrul „Elena Ardelean” Oraviţa îngrijitoare  70 puncte ADMIS
  • Afişat astăzi, 23.09.2016, ora 13:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lurătoare de la afişare

             SECRETAR :       Andreia Marcea