Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de  22 şi 24 iunie 2015

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de  22 şi 24 iunie 2015

XIV/1603/24.06.2015                         Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de  22 şi 24 iunie 2015, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / comp. Funcţia contractuală Rez. probei scrise Rez. probei interviu Rez. final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) ADMIS / RESPINS
Todor Cornelia Ileana Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş asistent medical 62,9 pct. 68 pct. 65,45 pct. ADMIS
Bocşan Dorel Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş instructor de educaţie 50,6 pct. 69 pct. 59,8 pct. ADMIS
Ienăşel Adi Sandu Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş supraveghetor de noapte 39 pct. 18 pct. RESPINS
Rădulescu Cosmin Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş supraveghetor de noapte 46 pct. 23 pct. RESPINS
  • Afişat astăzi, 24 iunie 2015, ora 12:45 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

SECRETAR :      – Roşeţi Fabian __________________