Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt psiholog stagiar la Serviciul Adopţii şi Postadopţii

Anunt psiholog stagiar la Serviciul Adopţii şi Postadopţii

Nr.XIV/1403./19.06.2014

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de  01 şi 04 august 2014 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de psiholog stagiarla Serviciul Adopţii şi Postadopţii, a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa, a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de instructor de educaţie la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa,  a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de educator principal la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de  01 şi 04 august 2014, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

Ø1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de psiholog stagiar  la  Serviciul de Adopţii şi Postadopţii;

Ø1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa;

Ø1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa;

Ø1 funcţie contractuală de execuţie vacantă de educator principal la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni;

Condiţii de participare la concurs :

Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog stagiar  – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei şi atestat de liberă practică;

Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie- studii medii absolvite  cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 6 luni;

Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator principal – studii postliceale şi vechime  în muncă  4 ani;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog stagiar este următoarea:

1.Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;

3. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2;  2.4);  Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.9); Cap.9 ( 9.1; 9.2; 9.3);

4. Ataşament şi pierdere – John Bowlby ( manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;

5. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013privind aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Caraş-Severin.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie şi educator principal este următoarea:

1.Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

2.Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;

3.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data  afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

1.Cerere de înscriere la concurs;

2.Copia actului de identitate;

3.Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4.Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;

5.Cazier judiciar;

6.Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;

7.Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;

8.Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Termenul de depunere a dosarului de concurs : 04  iulie 2014

Data, ora şi locul organizării concursului: Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog stagiarlaServiciul Adopţii şi Postadopţii, pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa, pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa, respectiv pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator principal la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni  proba scrisăva fi în data de 01 august, ora 1000respectiv, interviul în data de 04 august 2014 ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                          SEF SERVICIU,

prof. univ. dr. Ana Vasile                                                                             Elena Grindeanu

Post a Comment