Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de psiholog stagiar

Anunt pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de psiholog stagiar

Nr. XIV/ 1817/09.09.2014                            Operator nr. 6372

 A N U N Ţ

 privind concursul organizat în data de  22 şi 24 octombrie 2014 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de psiholog stagiar la Compartimentul  de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi, a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de supraveghetor de noapte la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni şi a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat (bucătărie), treapta II, la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de  22 şi 24 octombrie, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii:

 • 1 post de psiholog stagiar la Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi;
 • 1 post de supraveghetor de noapte la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni ;
 • 1 post de muncitor calificat ( bucătărie), treapta II, la Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni;

 Condiţiile de participare la concurs:

 • Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog stagiar  – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei;
 • Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de supraveghetor de noapte – studii generale şi vechime în muncă- minim 6 luni;
 • Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de muncitor calificat (bucătărie), treapta II – curs de calificare bucătar, vechime în muncă minim 6 ani.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog stagiar este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2;  2.4);  Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.9); Cap.9 ( 9.1; 9.2; 9.3);
 4. Ataşament şi pierdere – John Bowlby (manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;
 5. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de supraveghetor de noapte şi muncitor calificat (bucătărie) este următoarea:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data  afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;
 8. Curriculum-vitae;

              Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisăva fi susţinută în data de 22.10.2014, ora 1000respectiv, interviul  în data de 24.10.2014, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.