Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt concursul medic specialist

Anunt concursul medic specialist

Nr. XIV/ 1098/03. 04.2014

ANUNŢ

Având în vedere că, pentru concursul organizat în data de 08.04.2014 pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist la Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, a fost depus un singur dosar şi care în data de 03.04.2014 a fost retras de către candidat, concursul susmenţionat a fost anulat conform legislaţiei în vigoare, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant.

DIRECTOR EXECUTIV,                                      SEF SERVICIU,

prof. univ. dr. Ana Vasile                                    Elena Grindeanu