Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  A N U N Ţ privind examenul de promovarea în grade sau trepte, în semestrul I 2015

A N U N Ţ privind examenul de promovarea în grade sau trepte, în semestrul I 2015

Nr. XIV/1423/11.05.2015           Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind examenul de promovarea în grade sau trepte, în semestrul I 2015, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin ,organizat în data de27 şi 29 mai 2015

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 27 şi 29 mai 2015, examenul de promovare în grade sau trepte, pentru semestrul I 2015, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

Condiţii de participare la examen (conform art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea –Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice):

 • promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani;
 • să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;

 

Dosarul de examen se depune la Serviciul Resurse Umane, cu minim 5 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului şi conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere la examen;
 • copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, din care să rezulte ca a fost obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 • adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane care atestă vechimea în gradul sau treapta profesional;

Probele stabilite pentru examen sunt:

 • probă scrisă pentru funcţiile de inspector de specialitate, masor şi instructor de educaţie;
 • probă practică pentru funcţia de muncitor calificat(bucătărie);
 • interviu – toate funcţiile pentru care se organizează concursul

Termenul de depunere a dosarului de examen :  19 mai 2015

Data, ora şi locul organizării examenului: Pentru personalul contractual din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa, al Centrului de Plasament „Speranţa” Reşiţa şi al Centrului de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni, proba scrisă şi proba practică va fi în data de 27 mai 2015, ora 1000, iar interviul va fi în data de 29 mai 2015, ora 1300 , la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

Bibliografia pentru funcţia contractuală de  inspector de specialitate I şi masor

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată (Titlul III);
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în anul 2014;
 3.       Legea nr. 448/2006 privind  protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată,

cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de  instructor de educaţie

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată (Titlul III);
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în anul 2014;
 3. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 4. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                              SEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                            Elena Grindeanu