Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 24 şi 29 august 2017

  >  Uncategorized   >    Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 24 şi 29 august 2017

  Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 24 şi 29 august 2017

Nr.2493/29.08.2017

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 24 şi 29 august 2017, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante  din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

                  Nr. crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) ADMIS/ RESPINS
1. Rață Dana Mariana Centrul „Nera” Oravița muncitor calificat (bucătărie) Tr.IV 81,50 puncte ADMIS
2. Cocar Cristina Silvana Centrul „Nera” Oravița muncitor calificat (bucătărie) Tr.III 77,50 puncte ADMIS
3. Tămaș Doreta Georgeta Centrul „Elena Ardelean” Oravița muncitor calificat (lenjereasă) Tr.II 73 puncte ADMIS

 

            SECRETAR COMISIA DE CONCURS I:

– Ungureanu Mariana

 

XIV/2494/29.08.2017

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) ADMIS/ RESPINS
1. Berzescu Ion Centrul “Bunavestire” Caransebeş instructor de educaţie 80 puncte ADMIS

 

2. Torz Vasile-Dănuţ Centrul “Nera” Oraviţa şofer, tr. I 77,5 puncte ADMIS
3. Spreitzer Pişti Centrul “Elena Ardelean” Oraviţa şofer, tr. I 71 puncte ADMIS
4. Udria Doru Centrul “Bunavestire” Caransebeş instructor de educaţie 66,75 puncte RESPINS
5. Badea Constantin-Ticu Centrul “Raisa” Reşiţa paznic 65 puncte ADMIS
6. Alexa Florica Centrul “Nera” Oraviţa îngrijitoare 54 puncte ADMIS
7. Pavel Mihaela Centrul “Nera” Oraviţa instructor de educaţie, grad principal 53,5 puncte ADMIS

– Afişat astăzi, 29.08.2017, ora 14:15 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin.

– Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lurătoare de la afişare

 

SECRETAR COMISIA DE CONCURS II

Dancea Andreia