Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt psiholog stagiar

Anunt psiholog stagiar

Nr. XIV/1704/05.08.2014                                                                 Operator nr. 6372

A N U N Ţ

 privind concursul organizat în data de  17 şi 19 septembrie 2014 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de psiholog stagiar la Serviciul de Adopţii şi Postadopţii, a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa, a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa şi a unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacantă de instructor de educaţie principal la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de  17 şi 19 septembrie 2014, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii:

–          1 post de psiholog  stagiar la Serviciul de Adopţii şi Postadopţii;

–          1 post de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale Reşiţa ;

–          1 post de instructor de educaţie la Complexul de Servicii Sociale Oraviţa;

–          1 post temporar vacant de instructor de educaţie principal la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa;

 Condiţii de participare la concurs :

–    Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog stagiar  – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei;

–    Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educatie- studii  medii absolvite  cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă- minim 6 luni;

–    Pentru  funcţia contractuală de execuţie temporar vacantă de instructor de educatie- studii  medii absolvite  cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă de 4 ani.

 

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog stagiar este următoarea:

1.Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;

3. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2;  2.4);  Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.9); Cap.9 ( 9.1; 9.2; 9.3);

4. Ataşament şi pierdere – John Bowlby ( manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;

5. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 privind aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Caraş-Severin.

 

Bibliografia pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de instructor de educaţie şi cea temporar vacantă de instructor de educaţie principal este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/22.05.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data  afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;
 8. Curriculum-vitae;

              Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

 Termenul de depunere a dosarului de concurs :  20 august 2014

 Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisăva fi susţinută în data de 17.09.2014, ora 1000respectiv, interviul  în data de 19.09.2014, ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.