Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 14 şi 17 martie 2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 14 şi 17 martie 2016

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 14 şi 17 martie 2016

Nr. XIV/258/ 07.03.2016                                                                             Operator nr. 6372

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 14 şi 17 martie 2016, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nrcrt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor
 

Serviciul de Asistenţă Maternală

1. Lovin Marcela inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului       Caraş-Severin  

ADMIS

         Compartimetul Plasamente în Familie
1. Lingurar Andreea-Gabriela inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului       Caraş-Severin ADMIS
2. Oprea Georgiana-Mihaela inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului          Caraş-Severin ADMIS
3. Sfetescu Elena-Sanela inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului       Caraş-Severin ADMIS
        Compartimentul Rezidenţial
1. Bojinescu Amalia-Monica inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului          Caraş-Severin ADMIS
         Serviciul de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap
1. Ardelean Corina-Doina inspector, clasa I, grad profesional superior

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului       Caraş-Severin ADMIS
2. Iova Daniela inspector, clasa I, grad profesional superior

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului       Caraş-Severin ADMIS
        Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
1. Argint Ana inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului       Caraş-Severin ADMIS
           Serviciul Contencios
1. Micu Marian Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului       Caraş-Severin  ADMIS

 

2. Ştefan Andra Maria Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului       Caraş-Severin ADMIS

 

         Serviciul Resurse Umane
1. Ungureanu Mariana Adriana Inspector, clasa I, grad profesional superior Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului       Caraş-Severin ADMIS

 

         Serviciul Tehnic şi Administrativ
1. Albu Ionel Valentin Inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului       Caraş-Severin  ADMIS

 

2. Ciuciu Andreea Georgeta Inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului       Caraş-Severin  ADMIS

 

        Compartimentul de Protecţie a Persoanelor cu Handicap
1. Enache Ana Georgeta Inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului        Caraş-Severin ADMIS

 

        Serviciul de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap
1. Bugărin Lăcrămioara Mariana Inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului       Caraş-Severin  ADMIS

 

  • Înaintea probei scrise candidaţii declaraţi „admis” vor susţine în data de 10.03.2016, ora 9:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, o probă suplimentară, constând în testarea cunoştinţelor de operare PC – nivel mediu, care va fi ELIMINATORIE.
  • Candidaţii declaraţi ”admis” la proba suplimentară, vor susţine proba scrisă în data de 14.03.2016, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Bălan Carmen Mihaela – inspector la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Afişat astăzi, 07.2016, ora 14:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

Secretarul comisiei de concurs I:     –  Andreia Marcea

Secretarul comisiei de concurs II:   –  Bălan Carmen Mihaela