Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 15 iunie 2016

Nr. XIV/622/10.06.2016

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 15 iunie 2016 pentru promovarea în grade sau trepte profesionale în semestrul I din anul 2016 a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                     Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 1381/30.05.2016 a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia contractuală pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS
1 Stanef Doina Mioara Inspector de specialitate, grad I ADMIS
2 Rujoni Ecaterina Inspector de Specialitate, grad IA ADMIS
3 Covaciu Aurelia Steluţa Inspector de specialitate, grad I ADMIS
4 Magheţ Maria Inspector de specialitate, grad I ADMIS
5 Dreţcanu Nicoleta Inspector de specialitate, grad I ADMIS
6 Rus Jenica Violeta Inspector de specialitate, grad I ADMIS
7 Spătaru Ana Maria Instructor de educaţie principal ADMIS
8 Bubeş Ion Instructor de educaţie principal ADMIS
9 Muselin George Inspetor de specialitate, grad I ADMIS
10 Borchescu Gheorghe Inspetor de specialitate, grad I ADMIS
11 Longa Marioara Liliana Instructor de educaţie principal ADMIS
12 Ivan Florina Diana Instructor de educaţie principal ADMIS
  • Afişat astăzi, 10.06.2016, ora 13:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 15.06.2016, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise.

SECRETAR :      – Mariana Ungureanu

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.