Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 15 iunie 2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 15 iunie 2016

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 15 iunie 2016

Nr. XIV/622/10.06.2016

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 15 iunie 2016 pentru promovarea în grade sau trepte profesionale în semestrul I din anul 2016 a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                     Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 1381/30.05.2016 a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia contractuală pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS
1 Stanef Doina Mioara Inspector de specialitate, grad I ADMIS
2 Rujoni Ecaterina Inspector de Specialitate, grad IA ADMIS
3 Covaciu Aurelia Steluţa Inspector de specialitate, grad I ADMIS
4 Magheţ Maria Inspector de specialitate, grad I ADMIS
5 Dreţcanu Nicoleta Inspector de specialitate, grad I ADMIS
6 Rus Jenica Violeta Inspector de specialitate, grad I ADMIS
7 Spătaru Ana Maria Instructor de educaţie principal ADMIS
8 Bubeş Ion Instructor de educaţie principal ADMIS
9 Muselin George Inspetor de specialitate, grad I ADMIS
10 Borchescu Gheorghe Inspetor de specialitate, grad I ADMIS
11 Longa Marioara Liliana Instructor de educaţie principal ADMIS
12 Ivan Florina Diana Instructor de educaţie principal ADMIS
  • Afişat astăzi, 10.06.2016, ora 13:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 15.06.2016, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise.

SECRETAR :      – Mariana Ungureanu