Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Concurs recrutare funcţii publice

Concurs recrutare funcţii publice

Nr. XIV/ 635/ 17.06.2016

 ANUNŢ

           Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează concurs de recrutare în data de 18 şi 21 iulie 2016, pentru ocuparea următoarelor  funcţii publice de execuţie vacante:

 • 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Contencios;
 • 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I,grad profesional debutant la Serviciul Contencios;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul de Asistenţă Maternală;
 • 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul de Asistenţă Maternală;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de Asistenţă Maternală;
 • 2 funcţii publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Plasamente în Familie;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Rezidenţial;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Telefonul Copilului;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Monitorizare/    Strategii şi Control Intern/Managerial;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Resurse Umane;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice;

           Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Condiţii specifice pentru:

1 Serviciul Contencios:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice şi vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 1 an pentru consilier juridic asistent, respectiv, fără vechime pentru consilier juridic debutant;

 1. Serviciul de Asistenţă Maternală:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistenţei sociale şi vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 1 an pentru inspector/consilier asistent, respectiv, fără vechime pentru inspector debutant;

 1. Compartimentul Plasamente în Familie, Compartimentul Rezidenţial şi Serviciul Telefonul Copilului;

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistenţei sociale, cu vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 1 an pentru inspector asistent, respectiv, fără vechime pentru inspector debutant;

 1. Compartiment Monitorizare/Strategii şi Control Intern/Managerial

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor inginereşti, specializarea calculatoare sau în domeniul ştiinţelor economice/administrative.

 1. Serviciul Resurse Umane:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor administrative;

 1. Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice şi vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 1 an;

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de consilier juridic asistent şi consilier juridic debutant:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3.Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 287/2009 Codul civil, republicat, Cartea II-a Despre familie, Titlul III, Titlul IV, Titlul V;
 2. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

 

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector debutant şi inspector asistent la Serviciul de Asistenţă Maternală:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 4. Hotărârea nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 5. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind mamagementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
 6. Ordinul 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asisgurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
 7. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector debutant la Compartimentul Plasamente în Familie şi inspector asistent la Compartimentul Rezidenţial:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 5. Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii şi a  Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
 6. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector debutant la Serviciul Telefonul Copilului

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a  Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 6. Ordinul nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului,  standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului  (Anexa nr.1)
 7. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector asistent la Compartimentul  Monitorizare /Strategii şi Control Intern/Managerial;

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3.    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.    Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizată;
 5. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;
 6. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector debutant din cadrul Serviciului Resurse Umane este următoarea:

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3.Legea nr. 53/2003- Codul muncii- republicat în anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

4.HG nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

5.HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătiti din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie de inspector asistent  la Serviciul  Financiar Contabil şi Achiziţii Publice;

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. OMFP 2861/2009 – aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 5. OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Anexa nr. 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016.

Data, ora şi locul organizării concursului: – proba scrisă în data de 18 iulie 2016 ora 1000, interviul în data de 21 iulie 2016 ora 1400  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin din Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4.

Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv până în data de 06.07. 2016, ora 15,00.

Actele  necesare pentru înscrierea funcţionarilor publici la concurs sunt:

–  copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate;
– cazierul judiciar ;
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;                                                                                                                                          -curriculum-vitae.

 Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică  pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                               ŞEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                               Elena Grindeanu