Centralizator proba scrisa la concursul din data de 15.12.2015

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 15 decembrie 2015

 ora 1000, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele  candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex /  compartiment

Funcţia contractuală

Rezultatul probei scrise ADMIS / RESPINS
1. Stanciu Floarea Complexul de Servicii Sociale Oraviţa instructor de educaţie principal 50 puncte

 

ADMIS

  • Afişat astăzi, 15.12.2015, ora 15:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 17.12.2015, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei interviu.

 

 

SECRETAR :        – Marcea Andreia

 

 

 

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.