Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 11 aprilie 2016

Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 11 aprilie 2016

Nr.XIV/422/12.04.2016                                                                                      Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 11 aprilie 2016, ora 13.00, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatul probei scrise ADMIS / RESPINS
1. Criţu Iosif Dănuţ Centrul  „Sfânta Maria” Reşiţa muncitor calificat 70  puncte ADMIS
2. Tigănele Dunitru Centrul  „Sfânta Maria” Reşiţa muncitor calificat 48  puncte  RESPINS
3. Jorz Ioan Cornel Centrul  „Speranţa” Reşiţa muncitor calificat 75  puncte ADMIS
4. Muntean Nicolae Petru Centrul  „Casa Noastră” Zăgujeni muncitor calificat 60  puncte ADMIS
  • Afişat astăzi, 12.04.2016, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 14.04.2016, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

Secretarul comisiei de concurs :     –  Bălan Carmen