Centralizator privind rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 24 martie 2016

Centralizator privind rezultatul probei interviu, probă organizată în cadrul concursului din data de 24 martie 2016, ora 14:00 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Nr. Crt Numele şi prenumele candidatului Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei interviu ADMIS  / RESPINS
1. Blejan Ana Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi consilier, gr. IA 86,6 puncte ADMIS
2. Preda Paula Centrul „Nera” Oraviţa educator principal 74,6 puncte ADMIS
3. Bera Sebastian Centrul „Nera” Oraviţa muncitor calificat 69,3 puncte ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 24.03.2016, ora 15:30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lurătoare de la afişare

 

SECRETAR :       Andreia Marcea

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.