Centralizator final al examenului organizat în data de 13.11.2023

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator final al examenului organizat în data de 13.11.2023

Centralizator final al examenului organizat în data de 13.11.2023

Centralizator privind rezultatul final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare în semestru II 2023, a personalului contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, examen organizat în data de 13.11.2023

Centralizator final