Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt privind promovarea

Anunt privind promovarea

Nr. XIV/ 2964/ 01.10.2015                                                                                       

A N U N Ţ

privind organizarea examenului de promovare în grade profesionale, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru care a expirat perioada  de debut

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 15 octombrie 2015, ora 1000, examen de promovare în grade profesionale, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru care a expirat perioada de debut.

Condiţii de participare la examen (conform art. 45^1 (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, actualizată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014):

 • persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (9), de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Dosarul de examen se depune la Serviciul Resurse Umane, cu minim 5 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului şi conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere la examen;
 • referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
 • adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane care atestă vechimea în gradul sau treapta profesională.

Proba stabilită pentru examen : probă scrisă (redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare).

Termenul de depunere a dosarului de examen :  7 octombrie 2015, ora 1500

Data, ora şi locul organizării examenului:  15 octombrie 2015, ora 1000 , la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de  psiholog practicant:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale ;
 3. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2; 2.4);  Cap.9  ( 9.1; 9.2; 9.3);
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de  asistent medical:

 1. Legea nr. 448/2006 privind  protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. C. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii”;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/29.05.2015.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                              SEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                              Elena Grindeanu