online shop cbd for phoenix supplements for men large flacid penis circumcision on vll erectile dysfunction is it safe to store envvj cbd oil in refrigerator met extacy male enhancement pill reviews visi weight loss ocbkv pill medical weight loss azusa california qbcj elevation medical jidhz weight loss clinic of pittsburgh lose weight without dieting jodkp is xgxt full spectrum hemp oil better than cbd oil

Anunt concurs 08.08.2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt concurs 08.08.2016

Anunt concurs 08.08.2016

Nr. XIV/ 767 /18.07.2016                                                                  Operator nr. 6372

 

A N U N Ţ

privind concursul organizat în zilele de 08 august şi 12 august 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în zilele de 08 august şi 12 august 2016, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 • 1 post vacant de asistent medical principal la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de asistent medical la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de psiholog specialist la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 1 post vacant de educator la Centrul „Sfânta Maria” Reşiţa;
 • 2 posturi vacante de infirmieră la Centrul „Elena Ardelean” Oraviţa;

Condiţiile de participare la concurs:

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog specialist – studii superioare absolvite cu  diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, examen de grad specialist şi vechime în specialitatea studiilor –minim 4 ani;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical principal – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, examen pentru obţinerea gradului de principal, 5 ani vechime ca asistent medical şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor;

– Pentru  funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, vechime în specialitate- minim 6 luni şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor;

– Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator– studii postliceale şi vechime în muncă –minim         6 luni;

–   Pentru  funcţiile contractuale de execuţie vacante de infirmieră – studii generale/medii şi vechime în  muncă –  minim 6 luni;

 Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • probă scrisă;
 • interviu

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical şi asistent medical principal este următoarea:

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144/2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului  Asistenţilor  Medicali Generalişti şi Moaşelor;
 3. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;
 4. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii”, Cap.2 –Bolile aparatului respirator; Cap. 4- Bolile aparatului digestiv; Cap.17 – Noţiuni de psihiatrie.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie de psiholog specialist este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Psihologia dezvoltării umane – Ana Muntean, Ed. Polirom, Cap.2 (2.2; 2.4);  Cap. 5 ( 5.2; 5.4; 5.5; 5.8; 5.9);  ap.9  ( 9.1; 9.2; 9.3);
 3. Ataşament şi pierdere – John Bowlby (manual Oficiul Român pentru Adopţii) – pag. 30-44; 78-99; 161-195;
 4. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator este următoarea:

 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul  2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul III);
 3. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

Bibliografia pentru funcţiile contractuale de execuţie de infirmieră  este următoarea:

 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în anul     2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 34/2016;

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  29.07.2016, ora 1300

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă, conform cu originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011, după caz;
 4. Cazier judiciar;
 5. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 6. Curriculum-vitae;
 7. Aviz psihologic

Copiile actelelor din dosar se prezinta însoţite de documentele originale sau copii legalizate.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă  va fi susţinută în data de 08.08.2016, ora 1100,  respectiv, interviul,  în data de 12.08.2016, ora 1200, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                             SEF SERVICIU,

Ana Vasile                                                                                          Elena Grindeanu