Rezultatul selecţiei dosarelor în vederea participării la concursul organizat în data de 27 şi 30 iunie 2016

Nr. XIV/638/17.06.2016

                         Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 27 şi 30 iunie 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin Mai mult »

Categorii: Anunturi  Comments off

Concurs recrutare funcţii publice

Nr. XIV/ 635/ 17.06.2016

 ANUNŢ

           Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează concurs de recrutare în data de 18 şi 21 iulie 2016, pentru ocuparea următoarelor  funcţii publice de execuţie vacante: Mai mult »

Categorii: Anunturi  Comments off

Centralizator final al examenului organizat in 15.06.2016

NR.XIV/633/16.06.2016                                                                                                                                                                                                                                               

Centralizator privind rezultatul final al examenului organizat în 15_iunie  2016, pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în semestrul I din anul 2016 a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin Mai mult »

Categorii: Anunturi  Comments off

Declaraţiile de avere şi interese pentru anul 2015

TABEL NOMINAL CU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECTIA COPILULUI CARAŞ-SEVERIN – care au depus declaraţiile de avere şi interese – pentru anul 2015 Mai mult »

Categorii: Declaratii de avere, interes  Comments off

Centralizator privind rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 15 iunie 2016

NR.XIV/627/15.06.2016                                                                         Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei scrise al examenului organizat în 15_iunie  2016, pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în semestrul I din anul 2016 a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului                Caraş-Severin Mai mult »

Categorii: Anunturi  Comments off

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 15 iunie 2016

Nr. XIV/622/10.06.2016

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 15 iunie 2016 pentru promovarea în grade sau trepte profesionale în semestrul I din anul 2016 a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin Mai mult »

Categorii: Anunturi  Comments off

Raport de activitate al Centrului „Bunavestire” Caransebeş

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ„

ŞI PROTECŢIA COPILULUI CENTRUL „BUNAVESTIRE” CARANSEBEŞ

Mun. Caransebeş,str. Spitalului, nr. 8, cod 325400

Tel/fax: 0255/513354

Raport de activitate al Centrului „Bunavestire” Caransebeş pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015

       Centrul ,,Bunavestire” Caransebeş este instituţie publică de asistenţă socială la nivel judeţean, fără personalitate juridică, funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Caraş-Severin, având sediul în Municipiul Caransebeş, str. Spitalului, nr. 8, tel./fax 0255/513354, judeţul Caraş – Severin.

Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

Anunţ concurs 27.06.2016

Nr. XIV/  602 /03.06.2016                                                            Operator nr. 6372

 

A N U N Ţ

privind concursul organizat în zilele de 27 şi 30 iunie 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin Mai mult »

Categorii: Anunturi  Comments off

Anunț examen de promovare în grade sau trepte

Nr. XIV/ 555/01.06.2016                                                                   Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind examenul de promovarea în grade sau trepte, în semestrul I 2016, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin ,organizat în data de 15 iunie 2016 Mai mult »

Categorii: Anunturi  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE 2015

R O M Â N I A JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂSOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI .
mun Reşiţa, al.  Trei Ape, Nr. 4, cod. 320190
tel.: 0255/224302, fax: 0255/217048, e-mail: dgaspccs@rdslink.ro

***********************************************************************************************************************

RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,al Comisiei de Evaluare

a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severinşi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,pe perioada 01.01.2015 – 31.12.2015

Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off