Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul selecţiei dosarelor pentru concursul organizat în data de 25 şi 27 mai 2016

Rezultatul selecţiei dosarelor pentru concursul organizat în data de 25 şi 27 mai 2016

Nr. XIV/516/10.05.2016                                                                              Operator nr. 6372

Rezultatul selectării dosarelor  depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 25 și 27 mai  2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                  Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 1163/25.04.2016 a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Nr. crt Dosar nr. Numele şi prenumele candidatului Denumire serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor

ADMIS / RESPINS

Observaţii
1. 15749/28.04.2016 Cojocariu Veronica-Aurelia Centrul  „Raisa” Reşiţa Părinte social ADMIS
2. 16216/04.05.2016 Bîrdac Liliana Centrul  „Raisa” Reşiţa Părinte social ADMIS
3. 16339/05.05.2016 Lengyel Iulica Centrul  „Raisa” Reşiţa Părinte social ADMIS
4. 16584/06.05.2016 Stanciu Ionuț Centrul  „Raisa” Reşiţa Părinte social ADMIS
5. 16339/09.05.2016 Negru Ana Centrul  „Raisa” Reşiţa Părinte social ADMIS
6. 16710/09.05.2016 Petraru Bogdan Eugen Centrul  „Raisa” Reşiţa Instructor de educație principal ADMIS
  • Afişat astăzi, 10.05.2016, ora 15.30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 05.2016, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise, respectiv pentru proba practică.

SECRETAR :  Bălan  Carmen_________