Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat in data de 20.04.2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat in data de 20.04.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat in data de 20.04.2016

Nr.XIV/397/04.04.2016                                                                                     Operator nr. 6372

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 20 aprilie 2016 (proba scrisă) şi 22 aprilie 2016 (proba interviu) pentru promovarea în grad profesional, în semestrul I 2016, a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

       Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nrcrt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Serviciul / Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Andrei Anişoara

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior

 

Serviciul de Asistenţă Maternală

D.G.A.S.P.C. Caraş-Severin

ADMIS
2. Mândru Gertrude

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior

 

Serviciul de Asistenţă Maternală

D.G.A.S.P.C. Caraş-Severin

ADMIS
3. Haţegan Flavia Alexandra Inspector, clasa I, grad profesional principal

 

Serviciul de Asistenţă Maternală

D.G.A.S.P.C. Caraş-Severin

ADMIS
4. Rasovan Mihaela Laura

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior

 

Compartimentul Plasamente în Familie

D.G.A.S.P.C. Caraş-Severin

ADMIS
5. Lina Adriana

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior

 

Compartimentul Plasamente în Familie

D.G.A.S.P.C. Caraş-Severin

ADMIS
6. Bucur Valentina Inspector, clasa I, grad profesional superior

 

Serviciul Financiar Contabil și Achiziții Publice

D.G.A.S.P.C. Caraş-Severin

 

ADMIS

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 04.2016, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Bălan Carmen Mihaela – inspector.
  • Afişat astăzi, 04.04.2016, ora 15.30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

              Secretarul comisiei de concurs :    –  Bălan Carmen  Mihaela