Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare functionari publici din 18-21.07.2016

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare functionari publici din 18-21.07.2016

Nr. XIV/ 734 / 08.07.2016        

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere  la concursul organizat în data de 18 şi 21 iulie 2016, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin

             Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs  comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nrcrt Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor
           Serviciul Contencios
1. Mureșan Valentin Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin  ADMIS
2. Răpeanu Mihaela Gianina Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin  ADMIS
3. Godean Flavia Alina Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin  ADMIS
4. Roșeți Fabian Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin  ADMIS
5. Bușcu Patricia-Adela Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin  ADMIS
          Serviciul de Asistență Maternală
1. Panduru Andreea Giorgiana Inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin  ADMIS
       Compartimentul de Plasamente în Familie
1. Sfetcu Nicoleta-Luminița Inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin  ADMIS
2. Diaconița Andrei-Florian Inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin  ADMIS
       Serviciul Resurse Umane
1. Paraschiv Manuela-Ionela Inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin  ADMIS
2. Ignat Andreea-Nicoleta Inspector, clasa I, grad profesional debutant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin  ADMIS
        Serviciul Financiar Contabil și Achiziții Publice
1. Peica Ionela Inspector, clasa I, grad profesional asistent Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin  ADMIS
  • Candidaţii declaraţi ”admis”  vor susţine proba scrisă în data de 18.07.2016, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Bălan Carmen Mihaela – inspector la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Afişat astăzi, 08.07.2016, ora 13.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Secretarul comisiei de concurs:   –  Bălan Carmen Mihaela