Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 4 şi 9 mai 2016

Nr.XIV/456/26.04.2016                                                                           Operator  nr. 6372

 

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 4 şi 9 mai 2016 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere vacante de şef centru la Centrul „Raisa” Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 1095/11.04.2016 a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Nr. crt Dosar nr. Numele şi prenumele candidatului Denumire serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS Observaţii
1. 15069/22.04.2016 Şalariu Daniela Centrul „Raisa” Reşiţa şef centru ADMIS
  • Afişat astăzi, 26.04.2016, ora 14:30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 04.05.2016, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise.

 

SECRETAR :      – Andreia Marcea

Categorii: Cariera
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.