Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 21 şi 24 martie 2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 21 şi 24 martie 2016

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 21 şi 24 martie 2016

Nr. XIV/273/11.03.2016                                                                                Operator  nr. 6372

Rezultatul selectării dosarelor

depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 21 şi 24 martie 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

         Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 746/24.02.2016 a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Nr. crt Dosar nr. Numele şi prenumele candidatului Denumire serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS Observaţii
1. 8442/

02.03.2016

Blejan Ana Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi consilier, gr. IA ADMIS
2. 8586/

02.03.2016

Bera Sebastian Centrul „Nera” Oraviţa muncitor calificat (întreţinere) ADMIS
3. 9067/

07.03.2016

Preda Paula Centrul „Nera” Oraviţa educator principal ADMIS
4. 9322/

09.03.2016

Ungureanu Mariana-Adriana Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi consilier, gr. IA ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 11.03.2016, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 21.03.2016, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise şi probei practice.

SECRETAR :      – Andreia Marcea